KIR: 8 614 osób zmieniło rachunek bankowy z wykorzystaniem systemu Ognivo w II kw. 2018 r.

Finanse osobiste

Decyzję o zmianie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo w II kw. 2018 r. podjęło 8 614 osób, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W porównaniu do I kw. 2018 r. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu zwiększyła się o 1 195. Najwięcej wniosków - ponad 3,1 tys. wpłynęło w maju.

Kobieta przy komputerze używająca kalkulatora
Fot. stock.adobe.com/sepy

Decyzję o zmianie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo w II kw. 2018 r. podjęło 8 614 osób, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W porównaniu do I kw. 2018 r. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu zwiększyła się o 1 195. Najwięcej wniosków - ponad 3,1 tys. wpłynęło w maju.

W porównaniu do I kw. 2018 r. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez #KIR systemu #Ognivo zwiększyła się o 1 195 #rachunki #konta #banki

"W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta" - czytamy w komunikacie.
Grafika: Przenoszenie rachunków bankowych

Źródło: KIR

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w II kw. 2018 r. wyniosła 8 614. W tym samym okresie 2017 r. odnotowano 9 719 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w II kw. 2018 r. zdecydowało się 8 578 osób, czyli ponad 99% wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 8 467 osób, tj. 98,3% wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiło 490 osób, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 314 osób, podano również.

KIR, powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce jest kluczowym elementem infrastruktury polskiego sektora bankowego. Za pośrednictwem prowadzonych przez KIR systemów rozliczeniowych Elixir, Express Elixir i Euro Elixir, obsługujących standardowe i natychmiastowe przelewy międzybankowe w złotych oraz krajowe i transgraniczne przelewy w euro, przetwarzanych jest ponad 1,7 mld transakcji rocznie.System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Więcej informacji na stronie ognivo.pl.

Źródło: KIR/ISBnews

Udostępnij artykuł: