KIR i Equens rozpoczęły współpracę w przetwarzaniu płatności SEPA

Bankowość / Finanse i gospodarka

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz izba rozliczeniowa Equens SE poinformowały o zawarciu porozumienie o bezpośredniej wymianie transakcji polecenia przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT) w oparciu o standardy współpracy w ramach EACHA.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. oraz izba rozliczeniowa Equens SE poinformowały o zawarciu porozumienie o bezpośredniej wymianie transakcji polecenia przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer - SCT) w oparciu o standardy współpracy w ramach EACHA.

Współpraca KIR i Equens SE pozwoli obydwu izbom rozliczeniowym na zwiększenie liczby banków, z którymi możliwa będzie bezpośrednia wymiana płatności w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA). Zgodnie z porozumieniem od 22 listopada br. obydwie izby rozpoczną bezpośrednią wymianę płatności SEPA, przekazywanych do rozliczeń przez banki będące uczestnikami systemów rozliczeniowych obu izb.

- Nawiązanie współpracy pomiędzy KIR S.A. i Equens SE w zakresie realizacji płatności SEPA jest zgodne z naszymi planami zwiększania efektywności systemu EuroELIXIR. Bezpośrednie połączenie pomiędzy KIR i Equens w przyszłości przyczyni się również do wzmocnienia znaczenia EACHA - stwierdził Zygmunt Szafrański, wiceprezes zarządu KIR.
Rozliczenia będą odbywać się w ramach EACHA. Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych (European Automated Clearing House Association), skupia 23 instytucje świadczące usługi rozliczeniowe w 21 krajach. Na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Płatności (EPC) dla SEPA, Stowarzyszenie opracowało koncepcję bezpośredniej współpracy systemów rozliczeniowo-rozrachunkowych. Idea rozliczeń w ramach EACHA ukształtowała się jako alternatywa dla modelu systemu scentralizowanego - paneuropejskiej izby rozliczeniowej. Rozwój wymiany płatności w ramach EACHA nie prowadzi do stopniowej migracji banków do jednego systemu o zasięgu paneuropejskim, lecz pozwala bankom zachować rozwiązania wypracowane z lokalnymi systemami, z uwzględnieniem infrastrukturalnej różnorodności. Bazę współpracy stanowią dwu- i wielostronne porozumienia pomiędzy izbami rozliczeniowymi zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia. Rozliczenia prowadzone w ramach EACHA obejmują wymianę wyłącznie komunikatów SEPA. Rozrachunek przeprowadzany jest na platformie TARGET2.

Equens SE jest pierwszym paneuropejskim operatorem rozliczeniowym. Dostęp do swoich usług umożliwia za pośrednictwem sieci oddziałów w Holandii, Niemczech, Włoszech i Finlandii. Roczny wolumen przetwarzanych płatności (9,4 miliarda) i transakcji kartowych (3,4 miliarda) stanowi ponad 12,5 proc. udziału w rynku europejskim. Głównymi akcjonariuszami Equens SE są: DZ BANK, ING, ABN AMRO Bank, Rabobank, ICBPI and Fortis (NL).

Udostępnij artykuł: