KIR otrzymał zgodę Prezesa NBP na prowadzenie Systemu Płatności Kartowych (SPK)

Finanse i gospodarka

Prezes Narodowego Banku Polskiego wyraził zgodę na prowadzenie przez KIR krajowego systemu rozliczeń płatności kartowych. Wdrażany przez KIR system jest przeznaczony do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych przez banki i instytucje prowadzące działalność w Polsce. SPK będzie przetwarzał płatności kartowe realizowane w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w kraju, obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych działających na rynku lokalnym.

Prezes Narodowego Banku Polskiego wyraził zgodę na prowadzenie przez KIR krajowego systemu rozliczeń płatności kartowych. Wdrażany przez KIR system jest przeznaczony do rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu kart wydanych przez banki i instytucje prowadzące działalność w Polsce. SPK będzie przetwarzał płatności kartowe realizowane w punktach usługowo-handlowych, bankomatach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w kraju, obsługiwanych przez agentów rozliczeniowych działających na rynku lokalnym.

Od ponad 20 lat KIR świadczy usługi w zakresie rozliczeń transakcji dla sektora bankowego i finansowego w Polsce. Gwarantuje najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa w ramach  prowadzonych systemów rozliczeniowych: Elixir dla komunikatów płatniczych w złotych, Express Elixir dla przelewów natychmiastowych w złotych i Euro Elixir dla komunikatów płatniczych w euro.

W ramach nowego systemu KIR będzie zapewniał rozliczenia krajowych transakcji kartowych oraz udostępniał usługi wspierające, niezbędne do rozliczenia transakcji dla kart obecnie wydawanych na rynku polskim.

KIR nie tworzy schematu krajowej karty płatniczej, a jedynie zapewnia lokalną obsługę określonych procesów w zakresie rozliczeń transakcji kartowych dokonanych z użyciem kart Visa i MasterCard.

- Podstawową działalnością KIR jest rozliczanie transakcji międzybankowych. Już teraz obsługujemy ponad 1,6 mld przelewów rocznie Mamy trwałe relacje i wieloletnie umowy - w ramach obecnie świadczonych usług - z bankami i częścią agentów rozliczeniowych w Polsce. Rozliczanie transakcji kartowych jest dla nas naturalnym rozszerzeniem prowadzonej działalności - mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.

Zgoda na prowadzenie systemu SPK wydana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego umożliwia podpisanie umów z pierwszymi z uczestnikami systemu oraz uruchomienie procesów wdrożeniowych. - Dotychczas podpisanych zostało klika listów intencyjnych, zarówno z bankami jak i agentami rozliczeniowymi. Nowy system będzie gotowy do produkcyjnego wdrożenia pierwszych uczestników w drugiej połowie roku, po zakończeniu procesów certyfikacyjnych wymaganych przez organizacje kartowe - zapowiada D. Marcjasz. 

Źródło: KIR

Udostępnij artykuł: