KIR: przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo jest proste. Ile osób skorzystało z systemu w IV kw. 2017 r.?

Finanse osobiste

W IV kw. 2017 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 6 655 osób. W porównaniu do III kw. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu zmniejszyła się o 1 317. Najwięcej wniosków – ponad 2,4 tys. wpłynęło w listopadzie.

Pixabay.com

W IV kw. 2017 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu Ognivo, podjęło 6 655 osób. W porównaniu do III kw. liczba rachunków przeniesionych przy pomocy prowadzonego przez KIR systemu zmniejszyła się o 1 317. Najwięcej wniosków – ponad 2,4 tys. wpłynęło w listopadzie.

#KIR: w IV kw. 2017 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego, z wykorzystaniem systemu #Ognivo, podjęło 6 655 osób. #rachunki #banki

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego, z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo, wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego. Ognivo umożliwia przekazanie środków, zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku oraz informacji o dokonanej zmianie odpowiednim instytucjom, np. urzędowi skarbowemu czy ZUS. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga już udziału klienta.
Wykres: Przenoszenie rachunków Ognivo

Źródło: KIR

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w IV kw. 2017 r. wyniosła 6 655. W tym samym okresie 2016 r. odnotowano 7 571 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w IV kw. 2017 r. zdecydowało się 6 618 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało  6 466 osób, tj. 97,2 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 453 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 339 osób.System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Więcej informacji na stronie ognivo.pl.

Źródło: Informacja prasowa KIR

 
Udostępnij artykuł: