KIR S.A.:Outsourcing bankowych procesów back office

BANK 2010/05

Outsourcing usług zyskuje coraz większą popularność. Ten model biznesowy pozwala nie tylko na redukcję kosztów, ale także na znaczne usprawnienie zarządzania procesami wewnętrznymi.

Outsourcing usług zyskuje coraz większą popularność. Ten model biznesowy pozwala nie tylko na redukcję kosztów, ale także na znaczne usprawnienie zarządzania procesami wewnętrznymi.

Delegowaniem zadań na zewnątrz, przy zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa danych, zainteresowane jest również środowisko bankowe. Właśnie w tym celu Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. udostępniła bankom system OGNIVO – aplikację internetową (Web) umożliwiającą elektroniczną wymianę informacji. Jednym z modułów systemu jest moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty, obsługujący procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty.

Szybsze uruchamianie polecenia zapłaty

Od lutego 2010 r. KIR S.A. świadczy usługę wsparcia procesów back office dla banków w zakresie skanowania i indeksacji formularzy zgód poleceń zapłaty. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy banku wierzyciela nie muszą ręcznie wpisywać do systemu OGNIVO danych z papierowych formularzy zgód poleceń zapłaty, jakie klienci-dłużnicy kierowali do wierzycieli (np. dostawców usług telekomunikacyjnych, dostawców energii elektrycznej itp.).

KIR S.A. skanuje zgody poleceń zapłaty, odczytuje i weryfikuje informacje z dokumentów, a ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: