Klein Alfred

K

Alfred Klein - prof. dr hab., cywilista, wiceprezes Sądu Polubownego (Arbitrażowy) przy ZBP, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, autor założeń do nowej ustawy o spółkach handlowych.

Alfred Klein - prof. dr hab., cywilista, wiceprezes Sądu Polubownego (Arbitrażowy) przy ZBP, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, autor założeń do nowej ustawy o spółkach handlowych.

 

Udostępnij artykuł: