Klienci banków spółdzielczych: Zmiany aktywności klientów BS-ów na rynku usług bankowych

NBS 2017/01

Zmiany sytuacji dochodowej konsumentów oraz ich aktywności na rynku bankowym w 2016 r. 59% dyrektorów placówek banków spółdzielczych uznało za jeden z kluczowych czynników wpływających na kondycję i ubiegłoroczne wyniki sektora bankowego. 38% stwierdziło, że miniony rok był dla polskiej bankowości gorszy niż 2015 r., 9% oceniło, że był korzystniejszy, a 53%, że był taki sam.

Marcin Idzik

W2016 r. systematycznie obniżała się aktywność klientów BS-ów na rynku usług bankowych, wprawdzie ciągle jesteśmy w trendzie wzrostowym, jednak dynamika jest coraz słabsza.

Aktywność klientów na rynku bankowym jest egzemplifikacją popytu na usługi bankowe. Stanowi ważną miarę bieżącej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej banków, pozwala na lepsze zrozumienie zmian sytuacji na rynku bankowym. Zachowania konsumentów po pewnym czasie znajdują swoje odzwierciedlenie w statystykach zmian wartości podstawowych pozycji po stronie przychodów z tytułu opłat i prowizji, a także przychodów odsetkowych. W grudniowym badaniu „Monitor Bankowy ZBP” 38% dyrektorów placówek banków spółdzielczych stwierdziło, że w 2016 r. głównym źródłem zysków banków spółdzielczych był wzrost przychodów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: