Klienci banków zaczęli wakacje już w czerwcu

Finanse osobiste

Czerwcowy odczyt indeksu PENGAB wskazuje, że klienci banków weszli w okres wakacyjny — spadek aktywności klienckiej odnotowano w zasadzie na wszystkich obserwowanych rynkach. Indeks obniżył się o 2,7 pp. i obecnie wynosi 25,5 pp. i rok do roku jest niższy o 5,5 pp. Również trzymiesięczny indeks prognostyczny uległ znaczącej korekcie w stosunku do maja i jest niższy o 5 pp.

Smartfon
Fot. Pixabay.com

Czerwcowy odczyt indeksu PENGAB wskazuje, że klienci banków weszli w okres wakacyjny — spadek aktywności klienckiej odnotowano w zasadzie na wszystkich obserwowanych rynkach. Indeks obniżył się o 2,7 pp. i obecnie wynosi 25,5 pp. i rok do roku jest niższy o 5,5 pp. Również trzymiesięczny indeks prognostyczny uległ znaczącej korekcie w stosunku do maja i jest niższy o 5 pp.

Od 50% do 60% klientów oczekuje przynajmniej trzech kanałów kontaktu ze swoimi bankami #ZBP

Jak przewiduje Marcin Idzik z Kantar TNS, kolejne miesiące wakacyjne powinny być pod znakiem niższej aktywności klientów w szczególności klientów indywidualnych. Przedsiębiorcy zachowują swoją aktywność w obszarze kredytów zarówno obrotowych, jak i inwestycyjnych.Należy zwrócić uwagę, że aktywność w zaciąganiu kredytów przez konsumentów i związana z wakacjami została w dużej mierze zrealizowana już w maju, bo wtedy odnotowano wysoki wzrost aktywności klientów, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne.W ubiegłym roku wakacyjne korekty indeksu odnotowano w lipcu, a teraz mamy przesunięcie o miesiąc wcześniej. To był dość stały wzorzec przy coraz większych amplitudach zmian sezonowych.

Przedsiębiorcy nie mają wakacji

Natomiast aktywność przedsiębiorców na rynku kredytowym utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku miesięcy i nie ma sygnałów, by miała ona spaść w perspektywie trzymiesięcznej. Zgodnie z tym systematycznym prowadzonym badaniem nastąpiło odwrócenie spadkowej prognozy sześciomiesięcznej (od kwietnia ubiegłego roku) dotyczącej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.Również wyhamowała tendencja spadkowej w prognozach sytuacji ekonomicznej dotyczącej gospodarki kraju i było to widoczne w maju, a aktywność dotyczącą kredytów na rynku konsumenckim miała miejsce nieco wcześniej. Dotyczy to tylko klientów indywidualnych, bo u przedsiębiorców sezonowości w takim zakresie się nie obserwuje. 

Młodzi chcą oszczędzać

Jak wynika z badania młodych konsumentów w perspektywie 12 miesięcy, zainteresowanie oszczędzaniem w tej grupie jest coraz większe. Inne badania też potwierdzają, że młodzi konsumenci myślą aktywnie o oszczędzaniu.

Wszystko w telefonie

Według informacji zebranych przez ZBP i opublikowanych w najnowszym raporcie NetB@nk dotyczącym bankowości internetowej i mobilnych płatności bezgotówkowych w pierwszym kwartale 2019 r. ponad 9 mln Polaków miało bank w telefonie i w ciągu roku przybyło blisko 3 mln takich klientów.W tym 17,5 mln klientów przynajmniej raz w miesiącu loguje się do systemów transakcyjnych swojego banku, a łączna liczba tych, którzy mają dostęp do bankowości internetowej, przekroczyła 38,7 mln.Jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, to ponad 2,7 mln z nich ma dostęp mobilny do konta, a aktywnie korzysta z niego blisko 1,6 mln małych i średnich przedsiębiorstw.Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP  mówi, że ograniczeniem w rozwoju usług mobilnych przez banki mogą być wysokie obciążenia sektora finansowego, bo trzeba inwestować w nowoczesne instrumenty płatnicze, a zwłaszcza ich odpowiednie zabezpieczania. Wiąże się to z kosztami, a wskaźnik zwrotu z kapitału wynosi w polskich bankach ok. 7%. W zestawieniu z innymi podmiotami działającymi na innych rynkach to słaby wynik.

 Krzysztof Pietraszkiewicz prezes ZBP  stwierdził, że efektywne opodatkowanie banków w naszym kraju sięga w niektórych przypadkach, jeśli chodzi o przodujące banki, przedziału od 33% do 44%.Szybko rośnie też liczba projektów, które trzeba realizować w ramach dostosowań do wymagań regulacyjnych. Natomiast lekki spadek wartości transakcji mobilnych jest pozytywnym sygnałem, bo pokazuje, że użytkownicy korzystają z płatności mobilnych również do prostych zakupów na niewielkie kwoty i obniża to społeczne koszty funkcjonowania nowoczesnych systemów płatniczych, bo gotówka kosztuje w skali kraju odpowiednio drożej.Jak pokazują różne badania przeprowadzane w Europie i w Polsce, nadal wiele osób chce mieć kontakt z bankami różnymi kanałami. Od 50% do 60% klientów odpowiada, że oczekuje przynajmniej trzech kanałów kontaktu ze swoimi bankami.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: