Klienci doceniają ubezpieczenia w banku

Finanse i gospodarka

Wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance przeprowadzonego przez Europ Assistance pokazują, że 72 proc. badanych docenia ubezpieczenia i usługi assistance dołączone do produktów bankowych.

Niemal połowa respondentów (46 proc.) przyznaje, że czyta OWU, a co czwarty badany przynajmniej częściowo je przegląda. Wśród świadomych respondentów przeważają osoby w wieku 26-35 lat, posiadające wyższe wykształcenie. Budowanie świadomości klientów to zadanie zarówno dla firmy assistance, jak i dla banku.

W ostatnich latach forma przedstawiania usług assistance i ubezpieczeń zmieniła się na bardziej przyjazną klientowi. Przyszłoroczne strategie komunikacji banków z klientami będą również musiały uwzględnić nowe standardy, jakie przyniesie ze sobą Rekomendacja U. Jak mówi Norbert Jeziolowicz, dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, jedną ze zmian, jakie niesie Rekomendacja U, jest podniesienie poziomu ochrony konsumenta poprzez zwiększenie zakresu otrzymywanych przez niego informacji dotyczących danego produktu.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: