Rynek finansowy: Klient w cieniu regulacji

BANK 2016/11

– Legislacja dotyka wszystkich; jest to funkcja czasów, w których żyjemy – stwierdził w wystąpieniu inaugurującym obrady VIII Kongresu Bancassurance wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek. To zwięzłe sformułowanie może posłużyć za najtrafniejsze podsumowanie nie tylko tegorocznej edycji wydarzenia, ale również tego wszystkiego, co od dwóch lat dzieje się na rynku bancassurance.

Jerzy Majka

Wprawdzie hasło ósmej edycji kongresu brzmiało „Łączy nas klient”, jednak w trakcie trwającego dwa dni wydarzenia zagadnienia z zakresu obsługi konsumenta czy polityki sprzedażowej zeszły zdecydowanie na dalszy plan. Dominowała tematyka prawna, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych w ostatnich miesiącach regulacji unijnych i krajowych oraz ich wpływu na rynek bancassurance.

Model grupowy w odwrocie

Na korelacje pomiędzy wprowadzeniem Rekomendacji U, wytycznych KNF dotyczących zarządzania produktem oraz badania adekwatności produktu i nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej a sprzedażą polis w kanale bankowym wyraźnie wskazują dane zawarte w najnowszym raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat rynku bancassurance. O ile w II kw. 2013 r. aż 44,3% składki z tytułu ubezpieczeń na życie pozyskano ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: