Klimontów znowu jest miastem

Bankowość spółdzielcza

1 stycznia 2020 roku Klimontów odzyskał prawa miejskie odebrane przez zaborcę po powstaniu styczniowym, tym samym Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju pozyskał kolejny oddział działający na obszarze miejskim - pisze Prezes Zarządu Banku Krzysztof Czerwiec.

Krzysztof Czerwiec

1 stycznia 2020 roku Klimontów odzyskał prawa miejskie odebrane przez zaborcę po powstaniu styczniowym, tym samym Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju pozyskał kolejny oddział działający na obszarze miejskim - pisze Prezes Zarządu Banku Krzysztof Czerwiec.

#KrzysztofCzerwiec: Jesteśmy otwarci na współpracę i życzymy miastu #Klimontów dalszego dynamicznego rozwoju #NadwiślańskiBankSpółdzielczy

Banki spółdzielcze są ważną częścią współczesnego systemu ekonomicznego i bankowego w Polsce. Ze swoją tradycją zapisały chlubne karty historii polskiej bankowości.

Bank w Klimontowie

Te spółdzielcze instytucje finansowe wspierały działalność gospodarczą ludności polskiej pod zaborami, w czasie II Rzeczpospolitej, a także w czasach odbudowy gospodarki po odzyskaniu niepodległości, wnosząc niepowtarzalny wkład do historii gospodarczej kraju.Jesteśmy dumni z tego, że wśród najstarszych polskich banków spółdzielczych znajduje się Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, który jest jednym z najstarszych banków spółdzielczych w województwie świętokrzyskim, gdyż korzenie Banku w Klimontowie stanowiącego dziś Oddział naszego Banku, sięgają 1898 roku.

NBS w Solcu-Zdroju spadkobiercą inicjatywy finansowej z Klimontowa

Dziś Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju połączył tradycje wszystkich Banków, które łącząc się na przełomie XX i XXI wieku stworzyły silną lokalną instytucję finansową. Nadwiślański Bank Spółdzielczy jest dziś instytucją , która znacznie rozszerzyła obszar działania. Posiada swoje placówki w województwie świętokrzyskim i małopolskim.Działa zarówno na obszarach wiejskich jak i miejskich. Prowadzimy działalność uwzględniającą potrzeby zrzeszonych w nim członków oraz naszych klientów.Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju jest „następcą” założonego w 1898 roku Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego w Klimontowie i zachowuje w pamięci jego założycieli i udziałowców.Jego korzenie są ściśle związane z Klimontowem, czego dowodem były m.in. uroczyste obchody 110 Rocznicy powstania Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego zapoczątkowane właśnie w Klimontowie.Oficjalne obchody tej uroczystości rozpoczęły się przez złożenie wieńca na grobowcu założyciela Banku Jakuba Zysmana na cmentarzu w Klimontowie.

Prawa miejskie i nowe perspektywy

Z dniem 1 stycznia 2020 roku Klimontów odzyskał prawa miejskie odebrane przez zaborcę po powstaniu styczniowym, tym samym Nadwiślański Bank Spółdzielczy pozyskał kolejny oddział działający na obszarze miejskim.Po 1 stycznia 2020 roku z 11 oddziałów aż 9 pracować będzie w miastach, a tylko dwa, w tym centrala, w granicach wiejskich.Odzyskanie praw miejskich jest zarówno kwestią prestiżu, jak i otwierających się nowych perspektyw rozwojowych, m.in. powstawania nowych przedsiębiorstw.Nadwiślański Bank Spółdzielczy jest otwarty na współpracę, na pozyskiwanie i kompleksową obsługę nowych klientów, zarówno indywidualnych, biznesowych jak i korporacyjnych. Odzyskanie praw miejskich przez Klimontów oznacza większe zainteresowanie potencjalnych inwestorów, a dla Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego to możliwość dalszego rozwoju.Nadwiślański Bank Spółdzielczy będzie nadal towarzyszył mieszkańcom Klimontowa, jak również całego województwa świętokrzyskiego i małopolskiego oraz innych miejscowości Polski południowej i tak jak dotąd będzie sprzyjał ich zaradności oraz aktywności gospodarczej.Jesteśmy otwarci na współpracę i życzymy miastu Klimontów dalszego dynamicznego rozwoju.
Udostępnij artykuł: