Klub Polska 2025+ „Energia a środowisko naturalne i cywilizacyjne człowieka”

Bankowość / Finanse i gospodarka / Tylko u nas / Wiadomości

W środę 3 grudnia tematem dyskusji w Klubie Polska 2025+ będzie kwestia zależności między zapotrzebowaniem na energię w społeczeństwie XXI wieku, a środowiskiem naturalnym i cywilizacyjnym człowieka. Wprowadzeniem do dyskusji będą prelekcje prof. Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. Marka Lewandowskiego z Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz prof. Macieja Sadowskiego z Instytutu Ochrony Środowiska.

W środę 3 grudnia tematem dyskusji w Klubie Polska 2025+ będzie kwestia zależności między zapotrzebowaniem na energię w społeczeństwie XXI wieku, a środowiskiem naturalnym i cywilizacyjnym człowieka. Wprowadzeniem do dyskusji będą prelekcje prof. Łukasza Turskiego z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. Marka Lewandowskiego z Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz prof. Macieja Sadowskiego z Instytutu Ochrony Środowiska.

W konsekwencji wydarzeń ostatnich miesięcy, związanych przede wszystkim z sytuacją wokół Ukrainy i napięciami politycznymi miedzy Unią Europejską, a Rosją, kwestia bezpieczeństwa energetycznego na chwilę znów stała się tematem intensywnej dyskusji w mediach. Choć temat ten nigdy nie stracił na aktualności, dzisiejsze okoliczności na nowo skłaniają do zastanowienia się, w jaki sposób w długim horyzoncie czasowym zapewnić sobie nieskrępowany dostęp do źródeł energii - po przystępnej cenie. Energia jest podstawą rozwoju cywilizacji XXI wieku. Rewolucja technologiczna w zakresie przekazu informacji nie byłaby możliwa gdyby nie udało się zaspokajać coraz większego zapotrzebowania na energię. Globalna energochłonność, szczególnie w sferze potrzeby zasilania nowej infrastruktury informacyjnej, rośnie w miarę dalszego rozwoju społeczeństw, a bez dostępu do dostatecznie wydajnych i pewnych źródeł energii, nasza cywilizacja zamarłaby.

O tym, że infrastruktura energetyczna w Polsce wymaga modernizacji, a źródła pozyskiwania energii - dywersyfikacji - wiadomo od dawna. Jakie zatem powinny być priorytety inwestycyjne w tym zakresie, abyśmy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat mogli mówić o bezpieczeństwie energetycznym, gwarantującym dalszy, nieskrępowany rozwój gospodarki? Jaki realny potencjał kryje się w pokładach gazu łupkowego i tzw. energii odnawialnej? A może, w świetle prawa Hubberta, jedyną alternatywą jest dla nas dzisiaj niezbyt popularna energetyka jądrowa? I w końcu, w jaki sposób zrównoważyć kwestie rozwojowe z potrzebami w zakresie ochrony środowiska naturalnego? O tych kwestiach będziemy rozmawiać na najbliższym spotkaniu Klubu Polska 2025+ z naszymi wybitnymi gośćmi - prof. Łukaszem Turskim, prof. Markiem Lewandowskim i prof. Maciejem Sadowskim.

Transmisja spotkania w środę 3 grudnia o godzinie 17:00 na stronie www.alebank.pl

 

Udostępnij artykuł: