Kluczowa rola centrów danych w e-bankowości

Bezpieczne Finanse / CyberHub / Komentarze ekspertów

Wybierając bank coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na portfel dostępnych produktów finansowych oraz jakość obsługi. Decydując się na firmę, której powierzymy nasze finanse coraz częściej z równą starannością analizujemy jakość pracy systemów informatycznych, ich ergonomię, przyjazne funkcje i przede wszystkim szeroko rozumianą dostępność, pisze Sebastian Hutny, Dyrektor Departamentu Dostarczania Usług IT w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Sebastian Hutny, Fot. Credit Agricole

Wybierając bank coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na portfel dostępnych produktów finansowych oraz jakość obsługi. Decydując się na firmę, której powierzymy nasze finanse coraz częściej z równą starannością analizujemy jakość pracy systemów informatycznych, ich ergonomię, przyjazne funkcje i przede wszystkim szeroko rozumianą dostępność, pisze Sebastian Hutny, Dyrektor Departamentu Dostarczania Usług IT w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Warto tym zagadnieniom poświęcić chwilę uwagi, gdyż dostępność systemów staje się w bankowości elementem przewagi konkurencyjnej i jest coraz częściej wskazywana przez klientów jako element znaczący przy określaniu zaufania i odpowiedzialności marki.

Możliwość wykonania przelewu lub płatności oraz zachowanie wymaganych parametrów jakościowych są „być albo nie być” dla banku

Większość banków posiada własne badania (CSR, corporate reputation, customer satisfaction, organizational attractiveness), które pozwalają na wysłuchanie głosu klienta i odniesienie do standardów rynkowych.

Drugim obszarem związanym z dostępnością jest współpraca z operatorami płatności, którzy wymagają od banków określonych parametrów dostępności.

Możliwość wykonania przelewu lub płatności oraz zachowanie wymaganych parametrów jakościowych (np. krótkiego czasu realizacji transakcji) są „być albo nie być” dla banku.

Firmy nie zachowujące najwyższych standardów są bezwzględnie (automatycznie) odpinane od operatorów płatności, co generuje oczywiste straty finansowe.

Rekomendacja D i dostępność systemów informatycznych

Trzecim obszarem dotykającym dostępności są regulatorzy. Banki stanowiące krwioobieg systemu finansowego, podlegają w Polsce pod szereg regulacji dotyczących utrzymania wysokiej dostępności systemów informatycznych.

Wydana w 2013 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacja D porusza temat dostępności systemów informatycznych, a późniejsze wymagania KNF i UE nakładają na instytucje finansowe obowiązek raportowania naruszeń dostępności, co w przypadku dużych problemów może skutkować karą finansową lub wprowadzeniem dodatkowego nadzoru.

Poruszając temat dostępności systemów informatycznych można spojrzeć na rodzaj i sposób wykorzystywanych technologii, powiązania usług, zabezpieczenia, aspekty monitoringu, procesy związane ze sprawną odpowiedzią na incydenty i awarie, szeroko rozumianą infrastrukturę (serwery, macierze) oraz jakość wykorzystywanych centrów danych.

Każdy z tych obszarów jest tak samo kluczowy. Jeśli chodzi o  dostępności centrum danych, to ten obszar jest on fundamentem pracy całego środowiska informatycznego organizacji w szczególności banku i równocześnie bardzo skomplikowanym z perspektywy utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa zasobów.

Kolokacja

Rynek Data Center w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Największe instytucje finansowe mają swoje obiekty, pozostałe banki wynajmują powierzchnie techniczne od dostępnych na rynku operatorów.

Taki trend zostanie utrzymany, gdyż budowa odpowiednio wyposażonego Data Center to rząd 200 mln zł za powierzchnię 5000 m2 wykonaną w standardzie TIER III, czyli poziomu rekomendowanego minimum dla instytucji finansowych.

Kolokacja -  zamiast własnego obiektu, to poza finansowym aspekt również strategiczny dla wielu organizacji. Trend rynkowy związany z migracją rozwiązań informatycznych do chmury (cloud), budowanie wspólnych centrów danych dla międzynarodowych grup kapitałowych tylko wzmacniają ten kierunek.

Rosnący apetyt na chmurę, nie wpływa aktualnie (i jeszcze) na ograniczanie powierzchni Data Center przez instytucje finansowe. Niektóre banki w Polsce prowadzą analizę stworzenia trzech ośrodków Data Center, poprawionych jeszcze bardziej niezawodność swoich systemów informatycznych.

W takim rozwiązaniu 2 ośrodki pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie (tym samym regionie) pozwoliłyby na bardzo szybkie uruchomienie systemów np. w przypadku pożaru jednej lokalizacji (bez wpływu na świadczenie usług dla klienta) a trzecia lokalizacja byłaby w stanie przejąć obsługę np. w przypadku powodzi pierwszego regionu.

Zmiany na rynku Data Center

Tego rodzaju rozwiązania są wykorzystywane przez największe instytucje finansowe na świecie. W Polsce na razie standardem dla instytucji finansowych są 2 regiony w których pracują Data Center.

Cały rynek Data Center w Polsce i obiektów dla kolokacji prężnie się rozwija. Jak przytacza specjalistyczny raport firmy Audytel na koniec 2019 roku podaż powierzchni Data Center na polskim rynku osiągnęła poziom 94 tys. m2 i od kilku lat regularnie przyrasta w tempie 4-10 proc. rocznie.

W budowie lub rozbudowie są obecnie w Polsce obiekty o łącznej powierzchni 34 tys. m2. Na wzrost dynamiki rozwoju tego segmentu w Polce na pewno wpłyną działania globalnych graczy Microsoft i Google, którzy tworzą w Polsce swoje regionalne centra usług chmurowych.

Bardzo duże znaczenie mają również działania Operatora Chmury Krajowej, który z definicji ma zapewniać zgodność z wymaganiami regulatorów rynku finansowego w zakresie usług chmurowych.

Wzrost jakości usług Data Center w Polsce widać również przez pryzmat inwestycji globalnych funduszy w ten obszar.

W ostatnich dniach ogłoszono, że należące do MCI Capital fundusze MCI.EuroVentures i Mezzanine Management finalizują transakcję sprzedaży 100 proc. akcji spółki ATM SA, która jest liderem polskich centrów danych.

Nie możemy również pominąć niezwykle istotnych globalnie kwestii odpowiedzialności społecznej. Instytucje finansowe chcą partycypować w budowaniu lepszego świata i podejmują wyzwania związane np. z ograniczaniem śladu węglowego i zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystywanie zielonej energii i optymalizację ilości potrzebnej energii do zasilana i chłodzenia obiektów Data Center.

Tego rodzaju aktywności poprawiają jakość usług kolokacji w Polsce i równocześnie motywują instytucje finansowe do wykorzystywania dostępnych na rynku rozwiązań i przestrzeni, zamiast dokonywać wielomilionowych inwestycji we własne obiekty.

Wejście instytucji finansowych w usługi kolokacji, można również rozpatrywać w wymiarze rozwoju usług Data Center. Relacja klient – dostawca stawia oferentów przestrzeni Data Center przed wyzwaniem dostarczenia serwisu dla organizacji, które stawiają bardzo wysokie wymagania względem jakości i bezpieczeństwa usług.

Do tego dysponują listą regulacji i dobrą opieką prawną, co wprowadza w obszary Data Center nową jakość, związaną np. z dodatkową kontrolą podwykonawców, separacją stref sieciowych, ścisłym ograniczaniem i zarządzaniem dostępem lub udostępnianiem monitoringu parametrów środowiskowych i powierzchni (cctv) on-line dla służb serwisowych klienta.

W najbliższych latach w Polsce wzrośnie liczba instytucji finansowych wykorzystujących kolokację do realizacji swojej strategii

Banki i instytucje finansowe stawiając takie wymagania realnie wpływają na podnoszenie jakości usług Data Center, motywując np. swoich dostawców do certyfikacji potwierdzających gotowość świadczenia usług na najwyższym poziomie (np. wg normy EN 50600 opisującej standardy data center facilities and infrastructures).

Aktualnie banki w Polsce są na etapie transformacji cyfrowej. W wielu instytucjach oznacza to dostosowywanie aplikacji do zwinnego rozwoju, który będzie wspierany przez standardy dostępne w rozwiązaniach chmurowych.

Tym nie mniej duża część systemów finansowych to monolity, wymagające dostępności lokalnej infrastruktury i co za tym idzie zaawansowanych rozwiązań Data Center.

Możemy oczekiwać, że w najbliższych latach w Polsce wzrośnie liczba instytucji finansowych wykorzystujących kolokację do realizacji swojej strategii, chociaż rynek finansowy nie będzie głównym graczem wpływającym na wzrost dostępnych powierzchni.

Tutaj analogicznie jak w innych krajach, kluczową rolę odegrają Amazon, Google i Microsoft – którzy w swoich centrach wykorzystują około 80% powierzchni Data Center w danym regionie.

Zobacz także: Sebastian Hutny, Forum Technologii Bankowych

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: