Kluczowy etap przed nami

Multimedia / Prawo i regulacje

O działaniach podejmowanych w sektorze bankowym wynikających z dostosowania się do przepisów Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP w sprawie sposobu i tryby przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów oraz monet

O działaniach podejmowanych w sektorze bankowym wynikających z dostosowania się do przepisów Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa NBP w sprawie sposobu i tryby przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów oraz monet

Zarządzenie nr 19 z 2016 roku Prezesa NPB wchodzi teraz w bardzo istotny etap. Od lipca wchodzą nowe wymogi, które będą istotne dla banków. Pierwsza kwestia, która będzie wymagana to nowy sposób sprawozdawczości – wprowadzonej za trzeci kwartał, a zaraportowanej do końca listopada. Banki już budują pewien model jak to wyliczyć.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Druga kwestia to testy urządzeń. Urządzenia są testowane dwojako – raz na autentyczność, dwa na jakość banknotów, które przyjmują – na kryteria obiegowej jakości banknotów. Urządzenia, które będą przetestowane będą mogły funkcjonować. Testy nie odbędą się od razu od lipca – czas na zrealizowanie tego jest praktycznie do końca 2019 roku . Już od 15 lipca jesteśmy zobowiązani uruchomić urządzenia w trybie pozwalającym zatrzymywać znaki wodne podejrzane co do autentyczności i znaki o niepotwierdzonej autentyczności. Dotyczy to zarówno urządzeń obsługiwanych przez pracowników, personel banków, ale co ważniejsze urządzeń, które są dedykowane klientom - bankomaty, wpłatomaty i urządzenia z zamkniętym obiegiem gotówki, powszechnie zwane recyklarami.

Najbardziej istotne i najbardziej wymagające w tej chwili dla banków będą kwestie związane z testami i przygotowaniem urządzeń funkcjonalnie do nowych rozwiązań, do kryteriów jakościowych. To nie są nowe kryteria.Kryteria są znane, są odzwierciedleniem tego, co regulują przepisy Europejskiego Banku Centralnego. Ze względu na to, że dotyczą złotego polskiego – trzeba przygotować sygnatury banknotów, musza być urządzenia sprawdzone pod tym kątem, docelowo muszą się odpowiednio zachowywać w stosunku do klienta. Może dojść do takiej sytuacji, że banknot, który klient wprowadza będzie zatrzymany jako podejrzany co do autentyczności. Klient otrzyma taką informację na ekranie urządzenia, natomiast po weryfikacji, gdzie dopuszczona jest też weryfikacja ręczna w sortowni, może się okazać, ze banknot być jednak dobry. W tym momencie obowiązkiem banku jest uznanie rachunku klienta. My musimy właśnie o takie rzeczy dla klientów zadbać – aby proces był sprawny, aby rachunek był uznany jak najszybciej. Z drugiej strony, jeśli podwierdzi się, że banknot jest podejrzany co do autentyczności, należy go niezwłocznie przekazać na Policję i docelowo trafi do ekspertyzy NBP do finalnego potwierdzenia.Przepis, który mówi o tym, że od przyszłego roku będziemy zobowiązani 5 procent gotówki przeprocesować ręcznie wyraźnie wskazuje, że idziemy w stronę technologii. Z drugiej strony wiemy, ze zdolności osób prowadzących działania przestępcze, podrabiających banknoty jest tak duży, że coraz trudniej jest rozpoznać banknoty ręcznie, dlatego jest duży nacisk, aby dokonywać sprawdzania maszynowo.
Udostępnij artykuł: