KNF: 1 mln zł kar dla GetBack za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na GetBack trzy kary pieniężne o łącznej wysokości 1 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych - podała KNF w komunikacie.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na GetBack trzy kary pieniężne o łącznej wysokości 1 mln zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych - podała KNF w komunikacie.

Jak podano, spółka nienależycie wykonywała obowiązki informacyjne związane z informacjami poufnymi m.in. dotyczącymi pozyskiwania finansowania/przydziału obligacji, nie przekazywała też do publicznej wiadomości informacji poufnych o opóźnieniach w wykupie przez spółkę obligacji, braku wykupu obligacji lub braku zapłaty odsetek od obligacji. Spółka nie podała też informacji poufnej o braku realizacji umowy nabycia portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, zawartej w 2018 r. przez podmiot z grupy.

Czytaj także: KNF: 100 tys. zł kary dla GetBack >>>

Kary nałożone na GetBack są znacznie niższe od maksymalnych

KNF zauważyła, że kary nałożone na GetBack są znacznie niższe od maksymalnych z uwagi na uwzględnienie przez Komisję sytuacji finansowej spółki oraz okoliczności faktyczno-prawnych. Spółka zawarła z jej wierzycielami układ. 6 czerwca 2019 r. sąd restrukturyzacyjny zatwierdził zawarcie układu. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest prawomocne, a układ jest przez spółkę wykonywany.

Decyzja nie jest ostateczna

Strona może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Czytaj także: KNF cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych >>>

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: