KNF: 1 mln zł kary dla Domu Maklerskiego Opera

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Opera Dom Maklerski karę pieniężną w wysokości 1 mln zł za brak odpowiedniej liczby osób pełniących funkcję członka zarządu.

Budynek KNF - Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Opera Dom Maklerski karę pieniężną w wysokości 1 mln zł za brak odpowiedniej liczby osób pełniących funkcję członka zarządu.

"Dom Maklerski dopuścił do sytuacji, w której od 8 sierpnia 2020 r. do 9 lutego 2022 r. w skład zarządu wchodziła tylko jedna osoba, podczas gdy zgodnie z prawem w skład zarządu domu maklerskiego powinny wchodzić co najmniej dwie osoby" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF: 1,5 mln zł kary dla AgioFunds TFI >>>

Według KNF, jedna osoba w zarządzie domu maklerskiego nie jest w stanie zapewnić zgodnego z prawem, prawidłowego funkcjonowania domu maklerskiego.

"W zarządzie powinna być możliwość zastąpienia jednego członka przez drugiego, w razie zaistnienia takiej konieczności. [...] Jednocześnie dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania w domu maklerskim mechanizmów kontrolnych, nie powinny one w całości podlegać nadzorowi osoby, która jednocześnie jest odpowiedzialna za działalność operacyjną" - czytamy dalej.

KNF: brak zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania domem maklerskim

"Naruszenie wymogów nałożonych na Dom Maklerski spowodowało brak zapewnienia skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania nim. Naruszenie to było długotrwałe. Zarówno rozmiar, jak i waga stwierdzonego naruszenia uzasadniają wymiar nałożonej kary finansowej" – podsumowała Komisja.

KNF podkreśliła, że maksymalny wymiar kary w przypadku tego naruszenia wynosi 21 312 000 zł.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: