KNF: 1,25 mln zł kary dla Vienna Life TU na Życie

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,25 mln zł.

Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group karę pieniężną w wysokości 1,25 mln zł.

Jak podano, kara dotyczy lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktów Dividend Invest, Multi Saver oraz programu Top Service w aktywa, których ryzyka towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać.

Towarzystwo nie wzięło pod uwagę zakresu ryzyka płynności

"Określenie ryzyka płynności aktywów i jego mierzenie, w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w których certyfikaty inwestycyjne lokowano w ramach produktów Dividend Invest, Multi Saver i programu Top Service, w sytuacji pozwalającej na ulokowanie całości aktywów w instrumenty o skrajnie zróżnicowanej płynności, przy przyjętych limitach inwestycyjnych od 0 proc. do 100 proc., nie było w praktyce możliwe do realizacji. Na etapie konstruowania tych produktów i programu, przy ocenie ryzyka, Towarzystwo nie wzięło pod uwagę zakresu ryzyka płynności, związanego z możliwościami inwestycyjnymi danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który został określony w najszerszy sposób w statucie funduszu" - napisano w komunikacie.

"Towarzystwo nie posiadało też możliwości realnego wpływania na skład portfeli inwestycyjnych funduszy i nie mogło, np. ograniczać katalogu dostępnych lokat ani szerokiego zakresu limitów inwestycyjnych. Towarzystwo nie było też stroną żadnej umowy, która dawałaby mu możliwość oddziaływania na zarządzającego tymi funduszami inwestycyjnymi, w zakresie ograniczania ryzyka płynności wynikającego z inwestycji. Oznaczało to brak możliwości zarządzania ryzykiem płynności aktywów" - dodała KNF.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: