KNF: 1,5 mln zł kary dla AgioFunds TFI

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych karę pieniężną w wysokości 1,5 mln zł za "brak sprawowania bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez podmiot trzeci powierzonych czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym ARIONN Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego" (obecnie: w likwidacji).

Szyld Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych karę pieniężną w wysokości 1,5 mln zł za "brak sprawowania bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez podmiot trzeci powierzonych czynności w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym ARIONN Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego" (obecnie: w likwidacji).

Zdaniem KNF, ARIONN FIZ był zarządzany "w sposób nierzetelny, nieprofesjonalny i niezapewniający zachowania należytej staranności", a także "z naruszeniem interesów uczestników funduszu".

KNF: AgioFunds TFI nie weryfikowało merytorycznie dokumentacji

Komisja wskazuje, że TFI nie weryfikowało merytorycznie dokumentacji dotyczącej transakcji funduszu i nie akceptowało decyzji inwestycyjnych zarządzającego nie wykonywało również nie wykonywało czynności analitycznych i kontrolnych w zakresie lokat spółek portfelowych

"W okresie, do którego odnosi się decyzja Komisji, Towarzystwo przeprowadziło tylko jedną kontrolę dotyczącą realizacji obowiązków zarządzającego i skontrolowało niewielką ich część. Kontrola ta w minimalnym zakresie dotyczyła działalności inwestycyjnej Funduszu" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF: 1,2 mln zł kary dla żony byłego prezesa AQT Water >>>

Do wskazanych przez Komisję naruszeń przepisów miało dochodzić w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 27 października 2019 r.

KNF przypomniała, że maksymalna kara za takie naruszenia przepisów wynosi 5 mln zł.

Udostępnij artykuł: