KNF: 17 banków wykazało łączną stratę w wysokości 1 mld zł na koniec lipca

Z rynku

Na koniec lipca 17 banków, w tym 9 komercyjnych i 8 spółdzielczych wykazało łączną stratę w wysokości 1,0 mld zł - podał KNF w opracowaniu.

Bank
Fot. stock.adobe.com/kevers

Na koniec lipca 17 banków, w tym 9 komercyjnych i 8 spółdzielczych wykazało łączną stratę w wysokości 1,0 mld zł - podał KNF w opracowaniu.

.@uknf: na koniec lipca 17 banków, w tym 9 komercyjnych i 8 spółdzielczych wykazało łączną stratę w wysokości 1,0 mld zł #banki #zysk #KNF

"Na koniec lipca 2020 r. 17 banków (9 komercyjnych i 8 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,0 mld zł. Banki te miały ok. 10,1 proc. udział w aktywach sektora" - napisano.

Przed miesiącem KNF podawała, że na koniec czerwca 16 banków (9 komercyjnych i 7 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 467,3 mln zł. Banki te miały ok. 7,4 proc. udział w aktywach sektora.

Czytaj także: NBP: zysk sektora bankowego spadł 52,1 proc. rdr w okresie styczeń-lipiec 2020 r. >>>

Pozostałe banki w sektorze, na koniec lipca wykazały łącznie zysk w wysokości 5,3 mld zł.

Udział banków ze stratą

KNF podała, że na koniec lipca 2020 r. udział banków ze stratą wynosił:

- 14,0 proc. całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych;

- 11,0 proc. całego portfela depozytów sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Zysk netto sektora bankowego spadł o 51,9 proc. rdr w okresie styczeń - lipiec 2020 r.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 4,38 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2020 r. i był niższy o 51,9% w skali roku, wynika z danych KNF.

"Wynik finansowy netto na koniec lipca 2020 r. wyniósł 4,4 mld zł i był niższy o 4,7 mld zł (-51,9% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec lipca 2019 r. Jednocześnie wynik miesięczny w lipcu 2020 r. wyniósł 1 mld zł i był wyższy od wyniku z czerwca 2020 r. o 1,1 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec lipca 2020 r. 17 banków (9 komercyjnych i 8 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,0 mld zł. Banki te miały ok. 10,1 % udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 5,3 mld zł, podano także.

Czytaj także: Lepiej już było, czas zmienić politykę względem banków >>>

W styczniu-lipcu 2020 r. wynik z odsetek spadł o 0,6% do 28,45 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,33 mld zł i był o 7,8% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 43,6% r/r do 7,03 mld zł.

Koszty działalności banków spadły o 1,3% r/r do 20,98 mld zł w styczniu-lipcu 2020 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 8,03 mld zł (wzrost o 45,3% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec lipca 2020 r. wyniósł 4,32% (wobec 4,61% miesiąc wcześniej i 6,53% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,43% (wobec odpowiednio: 0,47% i 0,7%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu 2020 r. na poziomie 19,92% (TCR) i 17,9% (T1). "Według stanu na koniec czerwca 2020 r. jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca zmniejszył się o 9 mld zł, przy czym spadek dotyczył przedsiębiorstw (-8,8 mld zł)" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 1,13% r/r do 1 143,9 mld zł na koniec lipca 2020 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 760,5 mld zł (+2,71% r/r), a przedsiębiorstw - 375,6 mld zł (-1,98% r/r).

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w lipcu 2020 r. o -0,6 mld zł (o -0,1% m/m i +7,0% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 2,4 mld zł (+0,7% m/m i 11,2% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lipca br. wynosił 73,5%" - napisano w prezentacji.

Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w lipcu 2020 r. zwiększyła się o 0,1 mld zł do 1 391,5 mld zł. W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (70,7%) oraz depozyty w PLN (86,4%), podano także.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: