KNF: 25 banków wykazało na koniec grudnia 2020 roku łączną stratę w wysokości 1,5 mld zł

Z rynku

Na koniec grudnia 2020 roku 25 banków, w tym 8 komercyjnych i 17 spółdzielczych, mających ok. 8,5 proc. udziału w aktywach sektora, wykazało łączną stratę w wysokości 1,5 mld zł - podała Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu.

Napis: bank
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab

Na koniec grudnia 2020 roku 25 banków, w tym 8 komercyjnych i 17 spółdzielczych, mających ok. 8,5 proc. udziału w aktywach sektora, wykazało łączną stratę w wysokości 1,5 mld zł - podała Komisja Nadzoru Finansowego w opracowaniu.

Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8,96 mld zł.

KNF podała, że na koniec grudnia 2020 r. udział banków ze stratą wynosił 13,4 proc. całego portfela należności od sektora niefinansowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 43,8 proc. rdr w 2020 roku >>>

Według danych KNF wskaźnik ROE sektora pod koniec grudnia wzrósł do 3,38 proc. z 3,19 proc. przed miesiącem i 6,73 proc. rok wcześniej. Marża odsetkowa netto spadła do 2,24 proc. z 2,27 proc. w listopadzie i 2,63 proc. w grudniu. 

Wskaźnik ROE sektora bankowego spadł o 3,35 pkt proc. rdr

Wskaźnik zwrotu z kapitału ROE sektora bankowego wyniósł 3,38% na koniec grudnia 2020 r., co oznacza spadek o 3,35 pkt proc. r/r oraz wzrost o 0,19 pkt proc. w ujęciu miesięcznym, podała także KNF.

Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) w tym czasie wyniósł 0,35% (+0,02 pkt proc. m/m, -0,34 pkt r/r), podano w prezentacji.

Marża odsetkowa netto (NIM) wyniosła w grudniu ub.r. 2,24% (-0,03 pkt proc. m/m, -0,39 pkt r/r), podano także.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) sektora wynosił 59,48% na koniec grudnia 2020 r. wobec 59,1% miesiąc wcześniej i 67,76% rok wcześniej, podano też w prezentacji.

Relacja odpisów i rezerw (rezerwy + utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości) do przychodów (całkowite przychody operacyjne - netto) (R/I) wyniosła 21,12% (+1,19 pkt proc. m/m, +6,66 pkt r/r).

Suma bilansowa sektora bankowego na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 2 355,6 mld zł (+17,8% r/r), z tego aktywa banków komercyjnych miały wartość 2 111,6 mld zł (+18,6% r/r), banków spółdzielczych - 167,2 mld zł (+11% r/r), a oddziałów instytucji kredytowych 0 76,8 mld zł (+10,9% r/r).

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: