KNF: 250 tys. zł kary dla Copernicus Capital TFI

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Copernicus Capital TFI karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł w związku ze stwierdzeniem naruszenia przez Copernicus TFI, pełniącego funkcję likwidatora, art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, podał Urząd.

Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych #KNF #CopernicusCapitalTFI @uknf

“Komisja jednogłośnie nałożyła na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 250 tys. zł na podstawie art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw w związku z naruszeniem art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w związku z przeniesieniem na uczestników CC12 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz CC58 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych aktywów tych funduszy, w związku z przeprowadzoną ich likwidacją” – czytamy w komunikacie.

Ustawodawca nie dopuszcza możliwości dokonywania uczestnikom funduszu wypłat w postaci papierów wartościowych czy innych praw majątkowych.

Copernicus Capital TFI S.A. jest jednym z pierwszych w Polsce, niezależnym od instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Działa na rynku funduszy od 2004 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: