KNF: 514 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony

Bankowość spółdzielcza

Spośród 545 banków spółdzielczych działających w maju br. 514 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme), podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Spośród 545 banków spółdzielczych działających w maju br. 514 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (IPS - Institutional Protection Scheme), podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Na koniec czerwca 2019 r. działało 545 banków spółdzielczych, z czego 318 było członkami systemu ochrony #IPS #BPS, a 196 IPS #SGB #BankiSpółdzielcze #KNF @uknf

"Na koniec czerwca 2019 r. działało 545 banków spółdzielczych, z czego 318 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 196 IPS SGB" - czytamy w "Informacji o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po II kwartale 2019 r.""Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (j.t.: Dz.U 2018 poz. 613 ze zm.) dotychczasowe umowy zrzeszenia przestały już obowiązywać w przypadku banków spółdzielczych pozostających poza IPS: w dniu 23 listopada 2018 r. wygasła umowa zrzeszenia SGB-Banku S.A., a 31 grudnia 2018 r. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oznacza to koniec 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ww. ustawy. Po zakończeniu wymienionego okresu przejściowego banki, które posiadają fundusze własne o równowartości 5 mln euro oraz nie są uczestnikami IPS i nie uzyskały samodzielności przed upływem okresu przejściowego stają się samodzielne z mocy ustawy, w szczególności nie jest wymagana zgoda KNF na ich samodzielną działalność. Nie wyklucza to ich przystąpienia do IPS" - czytamy dalej.Czytaj także: Banki spółdzielcze w oczach UKNF >>>

Poza IPS funkcjonowało 31 banków

Poza IPS funkcjonowało 31 banków, z tego 15 posiadało fundusze własne na koniec czerwca 2019 r. przekraczające 5 mln euro, podała też Komisja."Oba systemy IPS pod względem aktywów stanowią ponad 90% sektora banków spółdzielczych. W obu systemach ochrony uczestniczy 94,3% wszystkich podmiotów sektora banków spółdzielczych, które odpowiadają za wypracowanie 85,4% wyniku finansowego netto całego sektora" - czytamy też w raporcie.Na koniec czerwca 2019 r. aktywa uczestników obu systemów ochrony wyniosły łącznie 170,4 mld zł. Wynik netto uczestników na koniec czerwca 2019 r. osiągnął wartość 330 mln zł. Banki będące uczestnikami Systemów Ochrony prowadziły działalność poprzez 3 218 placówek (bez central) oraz zatrudniały 29,0 tys. osób.Czytaj także: KNF: zmiany w bankach spółdzielczych >>>

"Portfel kredytowy bez instrumentów dłużnych banków uczestników systemów ochrony, na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 81 981 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 11,6%. W stosunku do czerwca 2018 r. jakość portfela kredytowego nie uległa istotnej zmianie, udział kredytów zagrożonych wzrósł z 8,72% na koniec czerwca 2018 r. do 8,76% na koniec czerwca 2019 r. Jednocześnie wzrosło pokrycie rezerwami i odpisami wartości portfela kredytów zagrożonych z 45,7% na koniec czerwca 2018 r. do 48,2% na koniec czerwca 2019 r." - napisano w dokumencie.Fundusze własne banków należących do systemów ochrony na koniec czerwca 2019 r. były wyższe o 1 017,1 mln zł i wynosiły 12 973 mln zł. Łączny współczynnik kapitałowy nieznacznie obniżył się z 17,38% do 17,31%."Według stanu na koniec czerwca 2019 r. oba IPS na rachunku Funduszu Pomocowego zgromadziły kwotę 926 mln zł, a dodatkowo w bankach zrzeszających dostępne są środki minimum depozytowego w kwocie 8 300 mln zł, które zabezpieczają ryzyko utraty płynności przez uczestników systemów ochrony" - podano także w raporcie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: