KNF: 7,9 mln zł kar dla akcjonariusza Skarbiec Holding

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 7,9 mln zł kar na spółkę Lubelski Chmiel Investment za pięciokrotny brak zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji Skarbiec Holding i nieogłoszenie wezwania. Akcjonariusz będzie musiał przeprowadzić wezwanie lub sprzedać część pakietu w terminie trzech miesięcy od ostatecznej decyzji KNF - poinformowała Komisja.

Siedziba Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 7,9 mln zł kar na spółkę Lubelski Chmiel Investment za pięciokrotny brak zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji Skarbiec Holding i nieogłoszenie wezwania. Akcjonariusz będzie musiał przeprowadzić wezwanie lub sprzedać część pakietu w terminie trzech miesięcy od ostatecznej decyzji KNF - poinformowała Komisja.

Jak podała we wtorek KNF, 22 grudnia 2021 r. nałożono na Lubelski Chmiel Investment 7 mln zł kary za nieogłoszenie wezwania na akcje Skarbiec Holding w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 proc. ogólnej liczby głosów Skarbca lub dokonanie sprzedaży akcji w tym terminie. KNF zobowiązała również Lubelski Chmiel Investment do ogłoszenia (w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna) wezwania powodującego osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Skarbca lub sprzedaż akcji, tak by akcjonariusz zszedł poniżej progu 33 proc. głosów.

Czytaj także: KNF: 2,4 mln zł kary dla PGF Polskiej Grupy Fotowoltaicznej >>>

Dodatkowo Komisja nałożyła na Lubelski Chmiel Investment 900 tys. zł kary za pięciokrotny brak zawiadomienia Skarbiec Holding i KNF o zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji Skarbca.

W komunikacie KNF podano, że od września do grudnia 2018 r. dwa fundusze FIZAN posiadały akcje Skarbiec Holding, w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelski Chmiel Investment. Jeden z funduszy posiadał akcje bezpośrednio, a drugi FIZAN pośrednio, nabywając udziały w podmiocie posiadającym bezpośrednio pakiet akcji Skarbiec Holding.

Parkowanie akcji

Spółka poprzez wykorzystanie mechanizmu "parkowania akcji" posiadała od ok. 5 proc. do ok. 49 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding, a tym samym miała obowiązek sumowania głosów, posiadanych przez "podmioty parkujące". -

napisano.

Według Komisji na „parkowanie akcji” przez podmioty trzecie w imieniu własnym, ale na rzecz spółki, wskazywały okoliczności, które zaszły w 2018 r., w tym np.: powiązania osobowe i biznesowe podmiotów występujących w sprawie, korelacja czasowa wielu zdarzeń mających miejsce w odniesieniu do obu FIZAN-ów i spółki, zbieżność przepływów pieniężnych i ich wielkości mających znaczenie w sprawie, sukcesywne zwiększanie stanu posiadania i niezbywanie akcji przez podmioty trzecie.

KNF ocenia, że brak zgłoszeń o przekroczeniu kolejnych progów w akcjonariacie Skarbca przez Lubelski Chmiel Investment powodował, że uczestnicy rynku nie dysponowali aktualnymi danymi co do struktury akcjonariatu spółki oraz nie mieli wiedzy na temat realnego wpływu akcjonariusza na Skarbiec.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: