KNF: Artur Granicki dyrektorem nowego departamentu ds. fintech. Jakie zadania przed nim?

Kadry

Dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w wyniku rozstrzygniętego konkursu na to stanowisko, został Artur Granicki.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, w wyniku rozstrzygniętego konkursu na to stanowisko, został Artur Granicki.

#ArturGranicki dyrektorem nowego Departamentu Innowacji Finansowych FinTech @uknf #fintech #UKNF #KNF

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego oraz prawa nowych technologii. Od samego początku swojej drogi zawodowej jest związany z rynkiem kapitałowym. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz jako prawnik wewnętrzny w instytucjach finansowych i kancelariach prawnych. Przed objęciem obowiązków dyrektora Departamentu Innowacji Finansowych FinTech pełnił funkcję Partnera Zarządzającego w kancelarii prawnej, gdzie zajmował się doradztwem regulacyjnym oraz transakcyjnym dla spółek startupowych z zakresu FinTech (robodoradztwo, big data, blockchain). Artur Granicki posiada tytuł radcy prawnego. Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz studia podyplomowe z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Cele do zrealizowania w najbliższym czasie to m.in.:- rozwinięcie działalności Innovation Hub – zachęcenie podmiotów z sektora FinTech do udziału w Programie poprzez szybkie i sprawne wydawanie wiążących odpowiedzi na kierowane pytania;- intensyfikacja prac nad piaskownicą regulacyjną (sandbox); uruchomienie w ciągu najbliższych kilku miesięcy wirtualnej piaskownicy regulacyjnej oraz wsparcie legislacji umożliwiającej pełne wprowadzenie piaskownicy regulacyjnej w jak najszybszym terminie;- współpraca oraz dialog ze środowiskiem startupowym oraz instytucjami publicznymi w celu poprawy środowiska prawnego dla rozwoju innowacji finansowych poprzez wspieranie likwidacji barier prawnych oraz uregulowanie obszarów w których występuje brak pewności prawnej;- aktywne działania w celu zachęcania startupów do prowadzenia i rozwoju działalności innowacyjnej w Polsce, poprzez dialog z tym środowiskiem oraz pomoc w spełnieniu niezbędnych wymogów prawnych.

Źródło: Informacja prasowa KNF

 
Udostępnij artykuł: