KNF: banki oczekują wzrostu zysku netto w 2019 r. A co z kredytami i depozytami?

Z rynku

Siedziba banku
Siedziba banku Fot. stock.adobe.com/agcreativelab

Banki komercyjne oczekują, że zysk netto sektora wzrośnie o 11,4% w skali roku w 2019 r., przy jednoczesnym wzroście wskaźnika zwrotu z kapitałów (ROE) do 7,9%, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

#KNF: #banki komercyjne oczekują, że #zysk netto sektora wzrośnie o 11,4% w skali roku w 2019 r. @uknf

„Banki zakładają poprawę wyników finansowych w stosunku do 2018 r., wzrost wyniesie łącznie 11,4%. Jednocześnie w 2019 r. zaplanowano wzrost wyniku odsetkowego o 11,3%, a wyniku z tytułu opłat i prowizji o 11,2%. Koszty administracyjne mają zwiększyć się o 5,6%” – czytamy w dokumencie pn.” Plany finansowe krajowych banków komercyjnych na 2019 r.”.

Wynik finansowy netto sektora w 2018 r. wzrósł o 8,1%, wynik odsetkowy o 5%, zaś wynik z opłat spadł o 11,6% r/r, a koszty administracyjne zmniejszyły się o 0,3% w skali roku.

 

Banki komercyjne planują w br. wzrost wskaźników rentowności -wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) ma wynieść 7,9% wobec 7,1% w 2018 r. Średni wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zwiększy się do poziomu 0,9% wobec 0,81% na koniec 2018 r.

„Fundusze własne banków mają wzrosnąć o 5,1%, a łączna kwota ekspozycji na ryzyko o 4,7%, co doprowadzi do minimalnego wzrostu poziomu TCR z 19,16% do 19,23%. Prognozowany jest istotny wzrost kapitału Tier II (o 9,8%). W tym samym czasie kapitał Tier I wzrośnie o 4,6%, a wskaźnik T1 zmniejszy się z 17,17% do 17,15%” – czytamy także.

Czytaj także: Zysk netto sektora bankowego spadł o 30,6 proc. rdr w okresie styczeń-luty 2019 r. >>>

Banki planują wzrost kredytów dla firm i depozytów ogółem

Banki  planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2019 r., czego przejawem jest wzrost należności gospodarstw domowych o 5,2% r/r, a kredytów dla firm o 7,5% r/r, podała także KNF.

„Istotną informacją jest zaplanowany przez banki wzrost portfela kredytów konsumpcyjnych o 11,5%, co jest związane z poszukiwaniem produktów wysokomarżowych w otoczeniu niskich stóp procentowych” – podano w raporcie.

Według prognoz, wzrost portfela kredytów hipotecznych wyniesie 2,4% r/r w 2019 r., w tym portfel złotowych kredytów mieszkaniowych wzrośnie o 7,6% r/r, a wolumen kredytów w CHF zmniejszy się o 10,7% r/r.

Czytaj także: Cezary Stypułkowski na Kongresie Forum Technologii Bankowych 2019: dla wielu banków nie ma przyszłości, konsolidacja rynku nieunikniona >>>

„Wzrost portfela nieruchomości mieszkaniowych o 2,4%. Jednocześnie można zauważyć dalsze wygaszanie portfela kredytów na nieruchomości mieszkaniowe w CHF. Banki w 2019 r. zaplanowały zmniejszenie tego portfela (wyrażonego w złotych) o 10,7%. Spadek wyrażony w CHF wyniósłby 8,2%” – czytamy dalej.

Banki przedstawiły scenariusz wzrostu kredytowania przedsiębiorstw o 7,5%, przy czym rok temu szacunki te były wyższe o ponad 5 pkt proc. od ostatecznego wykonania. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) mają wzrosnąć o 6,9%. Portfel kredytów dużych przedsiębiorstw według planów ma wzrosnąć w skali sektora o 8,1%, podano także.

Na 2019 rok banki planują przyrost depozytów sektora niefinansowego w wysokości 4,1% (wobec 7,8% w 2018 r.), przy czym depozyty gospodarstw domowych mają wzrosnąć o 4,7% (wobec 10,6% w ub.r.), a depozyty przedsiębiorstw o 2,7% (wobec 0,8% rok wcześniej).

Scenariusze makroekonomiczne

Banki przygotowując swoje plany oparły je na własnych scenariuszach makroekonomicznych.

„Zgodnie z założeniami do planów finansowych banków na rok 2019, roczna dynamika realna PKB w 2019 r. prognozowana jest w przedziale 3,2-4,2% przy medianie na poziomie 3,7%. W założeniach do tegorocznej ustawy budżetowej z czerwca 2018 r. wzrost gospodarczy zapisany jest na poziomie 3,8% przy prognozie Komisji Europejskiej na poziomie 3,5%. Z kolei, według najnowszej projekcji NBP z Raportu o inflacji przedstawionego w marcu 2019 r. dynamika PKB w 2019 r. wyniesie 4%” – czytamy w raporcie.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym szacowany jest przez banki w przedziale 1,3-3,2% przy medianie na poziomie 2,4%. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. prognozowana jest przez banki w przedziale 3,4-10% przy medianie na poziomie 5,6%.

Stopa WIBOR 3M na koniec br. prognozowana jest przez banki w przedziale 1,7-2,02% przy medianie równej 1,72%. Rentowność dziesięcioletnich obligacji Skarbu Państwa na koniec br. prognozowana jest w przedziale 2,4-4% przy medianie równej 3,35%.

Banki oczekują, że złoty na koniec 2019 r. ulegnie niewielkiej aprecjacji w stosunku do głównych walut (EUR, USD i CHF) w porównaniu do końca ubiegłego roku. Mediany prognoz banków kształtują się na poziomie: 4,26 dla EUR/PLN, 3,69 dla USD/PLN, 3,76 dla CHF/PLN.

Nieznaczne pogorszenie jakości kredytów w 2019 r. 

Bankowcy oceniają, że jakość należności od sektora niefinansowego w br. nieznacznie się pogorszy – o 0,2 pkt proc. w skali roku do 7%.

„Nieznaczne pogorszenie jakości należności od sektora niefinansowego o 0,2 pkt proc., w tym:

– należności od gospodarstw domowych – pogorszenie o 0,2 pkt proc.

– kredyty mieszkaniowe – pogorszenie o 0,1 pkt proc.

– kredyty konsumpcyjne – pogorszenie o 0,2 pkt proc.

jakości kredytów dla MŚP – lekka poprawa – (udział fazy 3 z 11,2% do 11%),

jakość kredytów dla dużych przedsiębiorstw – pogorszenie z 5,9% do 6,1%” – czytamy w dokumencie.

Banki planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2019 r. – wzrost należności gospodarstw domowych o 5,2% (w tym kredytów konsumpcyjnych o 11,5% r/r, kredytów hipotecznych o 2,4% r/r.) Kredyty dla przedsiębiorstw mają wzrosnąć o 7,5% (dla małych i średnich firm o 6,9%, a dla dużych przedsiębiorstw o 8,1% w skali roku).

KNF podała, że materiał analityczny uwzględnia odpowiedzi banków komercyjnych, których udział w aktywach sektora wyniósł łącznie 88,9% na koniec 2018 r.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: