KNF: banki wypłaciły 37,6 proc. zysku, czyli 5,5 mld zł, w formie dywidendy za 2018 r.

Z rynku

Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy w formie dywidendy wypłaciły 37,6% zysku za 2018 r., tj. 5,5 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Według Komisji, zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/Roman Levin

Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy w formie dywidendy wypłaciły 37,6% zysku za 2018 r., tj. 5,5 mld zł, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Według Komisji, zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie.

#Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy w formie dywidendy wypłaciły 37,6% zysku za 2018 r., tj. 5,5 mld zł #dywidenda #KNF @uknf

Komisja przypomniała, że w 2018 r. - podobnie jak w poprzednich latach - UKNF zalecił, aby dywidendę mogły wypłacić wyłącznie banki spełniające kryteria przedstawione w zaleceniach dot. polityki dywidendowej. Realizacja tych zaleceń UKNF ma sprzyjać utrzymaniu stabilności, bezpieczeństwa, jak i dalszemu zrównoważonemu rozwojowi działalności kredytowej sektora oraz ułatwiać bankom pozyskiwanie finansowania w korzystnej cenie.

Baza kapitałowa banków komercyjnych wzmacnia się

"W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa banków komercyjnych wzmacnia się. Sytuacja ta ma pozytywny wpływ na utrzymanie stabilności sektora bankowego w Polsce oraz na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego - zarówno jako całości, jak i poszczególnych instytucji. W obecnych warunkach rynkowych jest to istotny czynnik obniżający ryzyko systemowe, który pozwala na utrzymywanie zaufania do sektora finansowego (w szczególności bankowego), a co za tym idzie, na pozyskiwanie finansowania z rynku po racjonalnym koszcie i na dalszy rozwój tego sektora (w tym jego akcji kredytowej), co z kolei przyczynia się do utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i gospodarczej kraju. Dodatkowo silna baza kapitałowa oznacza zdolność do absorpcji potencjalnych strat" - czytamy w opracowaniu pn. "Syntetyczna informacja o kierunkach podziału za 2018 rok krajowych banków komercyjnych".Czytaj także: Bank Pekao wypłaci 6,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok >>>

Sektor bankowy wypracował w 2018 r. wynik w wysokości 13 mld zł

Sektor bankowy wypracował w 2018 r. wynik w wysokości 13 mld zł, przy czym wynik banków komercyjnych wyniósł 12,2 mld zł. Spośród banków komercyjnych 26 podmiotów osiągnęło łączny zysk w wysokości 14,7 mld zł, a 6 odnotowało łączną stratę w wysokości 2,5 mld zł."Banki komercyjne, które odnotowały na koniec roku pozytywny wynik finansowy, pozostawiły 39% zysków, tj. 5,7 mld zł. W formie dywidendy wypłaciły 37,6% zysku za 2018 r. tj. 5,5 mld zł. Pozostała część zysku wypracowanego w 2018 r., tj. 23,4% (3,4 mld zł) pozostaje nierozdysponowana" - podała KNF.Komisja wskazała też czynniki uzasadniające utrzymywanie wskaźników kapitałowych na wyższym poziomie:"- Regulacje dotyczące kapitałów (pakiet CRR/CRD IV) dają możliwość nakładania na banki dodatkowych buforów kapitałowych, które w zależności od tego na jakim poziomie zostaną ustalone, mogą spowodować, że niektóre banki będą zobowiązane do zwiększenia - w mniejszym bądź większym stopniu - swojej bazy kapitałowej.Czytaj także: Bank Handlowy: 3,74 zł dywidendy na akcję za 2018 r. >>>

- Od 1 stycznia 2019 r. wysokość nałożonego bufora zabezpieczającego wynosi 2,5%. Dodatkowo na banki istotne systemowo został nałożony bufor banków o znaczeniu systemowym (OSII), który wynosi obecnie - w zależności od banku - od 0% do 1%. Obowiązuje również bufor ryzyka systemowego w wysokości 3% dot. ekspozycji znajdujących się na terenie Polski.-  Od 2015 r. na instytucje z istotnym zaangażowaniem w kredyty walutowe nałożone są również dodatkowe wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej" - czytamy dalej."W świetle powyższych informacji zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze ich zwiększanie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że współczynniki adekwatności pozostają na niższych poziomach od poziomów w większości krajów UE" - czytamy także.Banki komercyjne na koniec czerwca 2019 r. posiadały współczynnik Tier 1 na poziomie 16,9%, a poziom łącznego współczynnika kapitałowego wyniósł 18,9%.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: