KNF cofnęła Fritz Group zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła wydane decyzją KNF z 24 października 2017 r. zezwolenie na świadczenie przez Fritz Group usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

“W wyniku analizy i oceny ustalonego w sprawie stanu faktycznego KNF stwierdziła:
a) spółka nie stosowała ochrony środków pieniężnych przyjmowanych od użytkowników na poczet wykonania transakcji płatniczych […];
b) spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością objętą zezwoleniem na świadczenie usług płatniczych w charakterze KIP […];
c) spółka, kontynuując działalność w zakresie usług płatniczych, stanowiłaby zagrożenie dla zaufania do systemu płatniczego” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: KNF nakazuje Fritz Group wstrzymanie wymiany walut przez kantor internetowy >>>

W związku z dotychczasową działalnością spółki zachodzą przesłanki cofnięcia udzielonego jej zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. KNF wskazała w decyzji terminy i warunki zaprzestania świadczenia usług płatniczych przez spółkę. Mają one na celu zapewnienie natychmiastowego zaprzestania przyjmowania przez spółkę środków od klientów, przy jednoczesnym pozostawieniu możliwości obsługi transakcji płatniczych związanych z wypłatą środków przechowywanych przez spółkę lub transferem tych środków na rachunki płatnicze prowadzone u innych dostawców. KNF wskazała dzień 31 grudnia 2018 r. jako ostateczny termin rozwiązania przez spółkę stosunków prawnych wynikających z wszystkich zawartych umów o świadczenie przez spółkę usług płatniczych oraz zaspokojenia w sposób przewidziany prawem wszelkich roszczeń z tego tytułu, podano również.

“Decyzja KNF w przedmiocie cofnięcia zezwolenia odnosi się wyłącznie do świadczenia przez Fritz Group usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Decyzja ta w szczególności nie zakazuje prowadzenia przez Fritz Group innej działalności gospodarczej, w tym internetowego (bezgotówkowego) kantoru wymiany walut, która nie podlega przepisom ustawy o usługach płatniczych i nadzorowi Komisji” – podsumowano.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: