KNF cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł - poinformował GetBack w komunikacie.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł - poinformował GetBack w komunikacie.

"Decyzja nie jest ostateczna i nie ma rygoru natychmiastowej wykonalności. Spółka nie zgadza się z uzasadnieniem wydanej decyzji i złoży od niej odwołanie" - napisano.

Spółka wyjaśniła, że nie utraciła zezwolenia i nadal może prowadzić działalność polegającą na zarządzaniu wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. W opinii spółki decyzja, w jej obecnej formie i na obecnym etapie, nie ma negatywnego wpływu na realizację układu z wierzycielami.

Czytaj także: GetBack: KNF nałożyła kary pieniężne na byłych członków zarządu dwóch domów maklerskich >>>

Uzasadnienie decyzji KNF

KNF w uzasadnieniu swojej decyzji podała, że w trakcie zarządzania portfelami sekurytyzowanych wierzytelności przez GetBack doszło do "rażących nieprawidłowości, skutkujących naruszeniem interesu uczestników funduszy oraz zasad uczciwego obrotu, co prowadziło do występowania licznych nieprawidłowości w działalności prowadzonej przez fundusze sekurytyzacyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał GetBack".

W ocenie Komisji, GetBack wykonywał działalność zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy w oparciu o udzielone przez Komisję zezwolenie w sposób rażąco niezgodny z zawartymi z TFI umowami. Jednocześnie dopuszczał się naruszeń postanowień procedur wewnętrznych.

"GetBack prowadził działalność w zakresie zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z przekroczeniem zakresu udzielonego zezwolenia, w związku z podejmowaniem na dużą skalę działań niezwiązanych z prowadzeniem w imieniu i na rzecz funduszy czynności mających na celu doprowadzenie do spłaty zadłużenia dłużników podejmowanych w toku czynności windykacyjnych" - podała KNF.

Nieprawidłowości dotyczyły większości funduszy

Jak podano, zidentyfikowane nieprawidłowości dotyczyły większości funduszy, których portfelami inwestycyjnymi zarządzał GetBack.

"Mając na uwadze powyższe, Komisja uznała opisane naruszenia art. 192a ustawy o funduszach inwestycyjnych, statutów funduszy sekurytyzacyjnych, interesu uczestników funduszy, zasad uczciwego obrotu oraz prowadzenie działalności z przekroczeniem zakresu zezwolenia za rażące i negatywnie oceniła możliwość dalszego kontynuowania działalności przez GetBack, jako profesjonalnego uczestnika obrotu będącego instytucją zaufania publicznego" - podała KNF.

Komisja poinformowała ponadto, że maksymalny wymiar kary pieniężnej za naruszenia wynosi 500 tys. zł, a przy ustalaniu wymiaru kary uwzględniono sytuację finansową GetBack.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: