KNF cofnęła zezwolenie na działalność Lartiq TFI i nałożyła 5 mln zł kary. Towarzystwo zaskarży decyzję

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej wysokości 5 mln zł oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych pod rygorem natychmiastowej wykonalności za naruszenia m.in. przepisów ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podała KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego - Napis KNF
KNF - Komisja Nadzoru Finansowego (fot. Adobe Stock)

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej wysokości 5 mln zł oraz cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych pod rygorem natychmiastowej wykonalności za naruszenia m.in. przepisów ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podała KNF.

#KNF nałożyła na #Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (poprzednio #Trigon TFI) sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej wysokości 5 mln zł @uknf

"I. Kara pieniężna w wysokości 5 milionów złotych nałożona została za:- naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, - naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.II. Sankcja administracyjna w postaci cofnięcia towarzystwu zezwolenia na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych – w związku z ustaleniem, że opisane wyżej naruszenia przepisów ustawy są rażące.Czytaj także: Trigon TFI dementuje plotkę o odebraniu licencji i zapowiada pozew o odszkodowanie >>>

Sankcji administracyjnej opisanej w pkt II powyżej Komisja nadała rygor natychmiastowej wykonalności" - czytamy w komunikacie.Komisja podała, że Towarzystwo, pomimo posiadania stosownych narzędzi do kontrolowania i wpływania na działania zarządzającego, wynikających z umów o zarządzanie, nie monitorowało dostatecznie wykonywania czynności powierzonych zarządzającemu.

"Towarzystwo nie zapewniło prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej i działań nadzorczych"

"Towarzystwo, będąc gwarantem ochrony interesu uczestników funduszy sekurytyzacyjnych, nie zapewniło prawidłowego systemu kontroli wewnętrznej i działań nadzorczych, przez co dopuściło do nieprawidłowości w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy. Niedostateczne wykonywanie bieżącego nadzoru nad czynnościami powierzonymi podmiotowi zarządzającemu jest wyrazem braku rzetelności, profesjonalizmu i należytej staranności wymaganych w prowadzonej przez Towarzystwo działalności" - czytamy także.Naruszenia ustalone przez Komisję związane były z zarządzaniem przez Towarzystwo m.in. następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi: Trigon Profit XIV NSFIZ2, Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ, Trigon Profit XXIV NSFIZ, Trigon Quantum, Absolute Return FIZ3, Trigon Quantum Neutral FIZ, Venture FIZ, Trigon Opportunity FIZ i Trigon XXI FIZ (łącznie zwane „Funduszami"), - Trigon Profit XIV NSFIZ, Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ i Trigon Profit XXIV NSFIZ (łącznie zwane Funduszami Trigon Profit).

Lartiq TFI: nie zachodzą przesłanki uzasadniające decyzję KNF

Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych uważa, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności i zapowiada zaskarżenie decyzji, podał zarząd TFI."W naszej ocenie nie zachodzą przesłanki, które mogłyby uzasadniać decyzję o nałożeniu takiej sankcji. Co więcej, takie działanie uderza przede wszystkim w klientów naszych funduszy. Dlatego zaskarżymy tę decyzję zgodnie z przewidzianymi procedurami" – czytamy w stanowisku zarządu TFI."Chcielibyśmy przypomnieć, że Lartiq TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack SA na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback" – czytamy dalej.Zarząd TFI podkreślił, że KNF powinna przede wszystkim mieć na uwadze interes i dobro uczestników funduszy oraz ochronę ich środków.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: