KNF – dane z sektora bankowego i SKOK po I półroczu 2013 r.

Raporty

Na stronie głównej Komisji Nadzoru Finansowego dostępne są już opracowania następujące:

Na stronie głównej Komisji Nadzoru Finansowego dostępne są już opracowania następujące:

Informacja o sytuacji banków w I półroczu 2013 r.:

www.knf.gov.pl/Images/Raport_o_sytuacji_bankow_w_I_polroczu_2013_tcm75-35848.pdf

Ocena wpływu na sytuację sektora bankowego i polskiej gospodarki propozycji przewalutowania kredytów mieszkaniowych udzielonych w CHF na PLN według kursu z dnia udzielenia kredytu:

www.knf.gov.pl/Images/ocena_wplywu_przeszacowania_10_2013_tcm75-35849.pdf

Prezentacja nt. sytuacji bankowego sektora spółdzielczego w I półroczu 2013 r.:

www.knf.gov.pl/Images/analiza_czerwiec_2013_prezentacja_tcm75-35843.pdf

Informacja o sytuacji bankowego sektora spółdzielczego w I półroczu 2013 r.:

www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_bankow_spol_I_2013_tcm75-35846.pdf

Prezentacja nt. sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w I półroczu 2013 r.:

www.knf.gov.pl/Images/SKOK_sytuacja_w_I_polroczu_2013_prezentacja_tcm75-35842.pdf

Informacja o sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych w I półroczu 2013 r.:

www.knf.gov.pl/Images/Informacja_o_sytuacji_skok_I_polowa_2013_tcm75-35844.pdf

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

Udostępnij artykuł: