KNF: Filip Czuchwicki dyrektorem departamentu SKOK-ów i instytucji płatniczych

Kadry

Filip Czuchwicki został dyrektorem Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych UKNF, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Filip Czuchwicki został dyrektorem Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych UKNF, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

#FilipCzuchwicki został dyrektorem Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych @uknf #KNF #SKOK #fintech

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, stanowisko Dyrektora Departamentu Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych (DSI) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego objął z dniem 2 lipca 2018 r. Filip Czuchwicki. Spośród 32 nadesłanych zgłoszeń zespół selekcyjny wytypował do dalszych rozmów 6 osób o najwyższych kwalifikacjach. Po przeprowadzeniu bezpośrednich rozmów Filip Czuchwicki został jednogłośnie wskazany jako najlepszy kandydat na Dyrektora DSI. Zespół wziął pod uwagę jego wykształcenie, wiedzę, doświadczenie menedżerskie oraz znajomość środowiska i problematyki SKOK.

Ekspert w zakresie prawa handlowego i spółdzielczego

Filip Czuchwicki jest ekspertem w zakresie prawa handlowego i spółdzielczego. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i prokurenta w jednej z największych kancelarii prawnych w północnej Polsce specjalizujących się w obsłudze sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wcześniej pełnił także funkcję specjalisty ds. prawnych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w której kierował projektami związanymi z implementacją zmian w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania sektora SKOK. Ponadto pracując na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, rozwijał swoje zainteresowania naukowe w obszarze prawa konsumenckiego, co zaowocowało przygotowaniem przez niego rozprawy doktorskiej na temat umowy kredytu konsumenckiego. Jest autorem publikacji naukowych i uczestnikiem wielu konferencji dotyczących rynku finansowego.

Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych, którego pracami pokieruje Filip Czuchwicki, sprawuje nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, instytucjami pieniądza elektronicznego, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pożyczkowymi, a także pośrednikami kredytu hipotecznego oraz ich agentami. Do zadań Departamentu należy w szczególności wykonywanie zadań dotyczących prowadzenia postępowań w sprawach związanych z dopuszczeniem tych podmiotów do podejmowania i prowadzenia działalności finansowej, sprawowanie bieżącego nadzoru analitycznego nad ich działalnością oraz prowadzeniem w stosunku do nich czynności kontrolnych.Celem nowego Dyrektora DSI będzie kontynuacja dotychczasowych działań mających na celu restrukturyzację sektora SKOK, a priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych w kasach. Departament będzie prowadził także intensywne działania mające na celu wsparcie i rozwój sektora instytucji płatniczych, zwłaszcza w kontekście wykorzystania potencjału związanego z nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze usług finansowych (FinTech).

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego/Centrum Prasowe PAP

  
Udostępnij artykuł: