KNF: GetBack musi dokonać odpisu aktualizującego wartość spółki EGB Investments

Z rynku

Transakcja przejęcia przez GetBack za 209 mln zł spółki EGB Investments nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący w skonsolidowanych aktywach, podała Komisja Nadzoru Finansowej.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Transakcja przejęcia przez GetBack za 209 mln zł spółki EGB Investments nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący w skonsolidowanych aktywach, podała Komisja Nadzoru Finansowej.

#KNF: transakcja przejęcia przez #GetBack za 209 mln zł spółki #EGBInvestments nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący w skonsolidowanych aktywach

"Ustalono, że transakcja przeprowadzona w sierpniu 2017 roku, na podstawie której GetBack SA nabyła 100% akcji spółki EGB Investments SA za cenę 209 mln złotych, nie przyniesie spółce przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący wartość wartości firmy ujętej w skonsolidowanych aktywach" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GetBack: Bankructwo to jeszcze nie afera >>>

Komisja podała także, że poczynione przez UKNF w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły na podjęcie środków prawnych w postaci m.in. skierowania 26 kwietnia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie uzupełnienia do zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, związanego z nabyciem przez GetBack spółki EGB Investments S.A. za cenę siedmiokrotnie przekraczającą wartość jego aktywów netto i ujęciem w skonsolidowanych aktywach wartości firmy związanej z tą transakcją w nieuzasadnionej wysokości.

Zarządy GetBack i EGB Investments poinformowały 29 września 2017 roku, że podjęły odpowiednie uchwały dotyczące połączenia podmiotów. GetBack informował wówczas, że zamierza połączyć się z przejętą w sierpniu br. spółką zarządzania wierzytelnościami, a celem jest osiągnięcie efektów synergii i obniżenie kosztów działania. GetBack wskazał także, że dzięki transakcji uzyskuje dostęp do bardzo cennej wiedzy o zachowaniach płatniczych dłużników w Polsce w okresie ostatnich 20 lat. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia GetBack z EGB Investments 22 grudnia 2017 r.

Przymusowy wykup akcji

Wcześniej GetBack przeprowadził przymusowy wykup 81 158 akcji spółki EGB Investments posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 16 zł za jedną akcję. Dokonany wykup był ostatnim etapem działań mających na celu nabycie wszystkich akcji EGB Investment zapoczątkowanych 7 sierpnia 2017 r., w którym GetBack nabył poza obrotem giełdowym 12,973 mln akcji EGB Investments, reprezentujących 99,38% kapitału zakładowego spółki. W wyniku opisanych powyżej działań GetBack stał się właścicielem 13 054 000 akcji EGB Investments S.A. reprezentujących 100% jej kapitału zakładowego.

21 maja GetBack podał, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy kapitałowej GetBack za rok 2017 wyniesie - zgodnie z najlepszą wiedzą spółki na ten dzień - ok. 1,2 mld zł. W połowie maja spółka podawała, że wstępna szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy za ub. rok wyniesie ok. 1 mld zł. Raport z wynikami grupy za 2017 rok ma zostać opublikowany 29 maja.GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: