KNF: Getin Noble Bank ma lepszą niż Idea Bank sytuację kapitałową i płynnościową

Z rynku

Getin Noble Bank ma lepszą niż Idea Bank sytuację kapitałową i płynnościową, a także odmienny model biznesowy, który wykazuje zupełnie inny poziom dywersyfikacji - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, odpowiadając Ministerstwu Finansów, które z kolei udzielało odpowiedzi na interpelację poselską.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Getin Noble Bank ma lepszą niż Idea Bank sytuację kapitałową i płynnościową, a także odmienny model biznesowy, który wykazuje zupełnie inny poziom dywersyfikacji - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, odpowiadając Ministerstwu Finansów, które z kolei udzielało odpowiedzi na interpelację poselską.

Getin Noble Bank posiada lepszą niż Idea Bank sytuacją kapitałową i płynnościową, a jego działalność opiera się na odmiennym modelu biznesowym, który wykazuje zupełnie inny poziom dywersyfikacji.

- napisała KNF.

Czytaj także: KNF: fakty i mity dotyczące kondycji Idea Banku oraz jego przymusowej restrukturyzacji >>>

Bank Pekao przejął Idea Bank

"Idea Bank w końcowych miesiącach swojego istnienia był praktycznie monokulturą produktową i nie prowadził działalności stricte bankowej, bo koncentrował się głównie na finansowaniu działalności leasingowej. Getin Noble Bank jest bankiem większym, a jego model działalności jest bardziej uniwersalny. Nie należy porównywać zatem ze sobą tych dwóch podmiotów. Sytuacja Getin Noble Banku jest powszechnie znana, ponieważ sprawozdania banku są publicznie dostępne – bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - dodaje.

Czytaj także: RPO: przejęcie Idea Banku narusza prawa kilkudziesięciu tysięcy konsumentów >>>

Bank Pekao przejął 3 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwo i zobowiązania Idea Banku z wyłączeniami w wyniku zastosowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny instrumentu przymusowej restrukturyzacji. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: