KNF: Homepay wpisana na listę ostrzeżeń publicznych. Co z przelewami klientów?

Prawo i regulacje / Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego umieszczony został nowy podmiot: biuro usług płatniczych Homepay.

Na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego umieszczony został nowy podmiot: biuro usług płatniczych #Homepay #KNF #ListaOstrzeżeńPublicznych @uknf

Homepay to serwis realizujący płatności za pośrednictwem tzw. SMS-ów Premium czy szybkich przelewów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, jak czytamy w czwartkowym komunikacie, złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych, tj. prowadzenie nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

Spółka nie wykonywała zlecanych przelewów

Do KNF napływały sygnały o nieprawidłowościach związanych z tą spółką. Jak Komisja informowała w czwartek, „w szczególności firma Homepay sp. z o.o. nie wykonuje zlecanych jej przelewów płatniczych”.

Wobec braku kontaktu z właścicielem firmy KNF zdecydowała się podjąć odpowiednie działania.

Jak wyjaśnia w piątkowym komunikacie Komisja, „Homepay sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest w szczególności biurem usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, w zakresie świadczenia usług płatniczych biuro usług płatniczych może świadczyć wyłącznie usługi przekazu pieniężnego, polegającego na transferze (bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika) środków pieniężnych otrzymanych od płatnika lub przyjęciu środków pieniężnych dla odbiorcy i ich udostępnieniu odbiorcy. Nadzór KNF nad przedsiębiorcami będącymi biurami usług płatniczych ograniczony jest tylko do wskazanej działalności i nie obejmuje innych usług, które tego typu przedsiębiorcy mogą świadczyć”.

Ochrona środków pieniężnych klientów?

„Biuro usług płatniczych jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje m.in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Umowa taka obejmuje co do zasady jedynie szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przekazu pieniężnego”, dodaje KNF.

„Biuro usług płatniczych działające pod firmą Homepay sp. z o.o. posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (polisa nr 23608728) z okresem ubezpieczenia od 17 czerwca 2017 r. do 16 czerwca 2018 r. Ponadto, biuro usług płatniczych działające pod firmą Homepay IP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87 (nr podmiotu w Elektronicznym Rejestrze Usług Płatniczych: BP 2093/2017), będące jednocześnie agentem Homepay sp. z o.o. posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawa (polisa nr 117961.BUP14.001293) z okresem ubezpieczenia od 7 grudnia 2017 r. do 6 grudnia 2018 r.”, informuje KNF.

Gdzie po pomoc mogą zwrócić się klienci spółki?

Szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przekazu przez wymienione biura środków pieniężnych otrzymanych od klientów mogą być zgłaszane bezpośrednio ww. ubezpieczycielom, w szczególności zgodnie z instrukcjami na stronach internetowych: https://www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode.html – w przypadku Homepay sp. z o.o. i https://axa.pl/biznes/centrum-klienta/likwidacja-szkod-firmy/ubezpieczenia-korporacyjne-majatkowe/ – w przypadku Homepay IP sp. z o.o.

Ewentualne problemy związane z likwidacją szkód można zgłaszać również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródło: Informacja prasowa KNF

 

Udostępnij artykuł: