KNF i #FakeHunter łączą siły przeciwko dezinformacji na rynku finansowym

Z rynku

Fakehunter i KNF
Źródło: Centrum Prasowe PAP

Po sukcesie projektu #Fakehunter, jego twórcy, Polska Agencja Prasowa i GovTech Polska, zdecydowali się na poszerzenie serwisu o tematykę finansową. Do współpracy zaproszona została Komisja Nadzoru Finansowego, która pilnuje stabilności i bezpieczeństwa polskiego systemu finansowego.

.@PAPinformacje, wspólnie z @GovTechPL, udostępniły w otwartym kodzie źródłowym oprogramowanie #FakeHunter do walki z dezinformacją @uknf

Weryfikacja fałszywych informacji finansowych

„Dostrzegając problem fake news jako realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa systemu finansowego państwa, zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z Polską Agencją Prasową oraz GovTech Polska. Zależy nam na tym, aby ograniczyć ‘łańcuszkowe’ przekazywanie fałszywych informacji, tak aby nie zarażać nimi kolejnych odbiorców. Trzeba postawić temu swoistą tamę” – mówi Kamil Mroczka, dyrektor generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj także: Nowy podmiot trafił na listę ostrzeżeń publicznych KNF >>>

KNF sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym, a więc m.in. nad bankami, zakładami ubezpieczeń, funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi czy domami maklerskimi. Komisja podejmuje też działania edukacyjne i informacyjne w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących. Kryzysy finansowe, które miały miejsce w ostatnich latach w Europie i na świecie, dowiodły, że polski sektor finansowy jest stabilny i bezpieczny.

Projekt #FakeHunter

#FakeHunter to odważny i odpowiedzialny społecznie projekt, w którym uczestniczyć może każdy, komu zależy na dystrybucji wiarygodnych informacji w przestrzeni publicznej. Celem projektu jest społeczna weryfikacja treści, dotyczących wirusa SARS-CoV-2, publikowanych w internecie. Każdy internauta może zgłosić wątpliwą treść do weryfikacji, a następnie w serwisie publikowany jest raport opracowany przez społecznych weryfikatorów.

„Projekt #Fakehunter wzbudził ogromne zainteresowanie internautów. Dzięki nim codziennie otrzymujemy zgłoszenia – informacje o koronawirusie, które budzą wątpliwości. Wszystkie elementy projektu zostały przetestowane i sprawnie działają, więc nadszedł czas, by z tego narzędzia skorzystały też inne podmioty, które chcą zaangażować się w walkę ze zjawiskiem fake news. Dlatego udostępniamy oprogramowanie na zasadach otwartej licencji. Umożliwienie wykorzystania, kopiowania, rozwoju i dalszego rozpowszechniania tego narzędzia w tym trudnym czasie to element troski o zdrowie i bezpieczeństwo społeczne” – tłumaczy Wojciech Surmacz, prezes zarządu PAP.

Polska Agencja Prasowa, wspólnie z GovTech Polska, udostępniły w otwartym kodzie źródłowym oprogramowanie #FakeHunter do walki z dezinformacją. Oprogramowanie aplikacji jest rozpowszechniane na zasadzie otwartej licencji umożliwiającej kopiowanie, rozwój i dalszą dystrybucję. Celem obu instytucji jest ograniczenie negatywnych skutków rozprzestrzeniania się fałszywych treści przez ich merytoryczną weryfikację i dementowanie.

Oprogramowanie do fact checkingu na zasadach otwartej licencji MIT dostępne jest pod adresem https://github.com/govtech-polska

Z działaniem narzędzia można się zapoznać (a także pobrać wtyczkę służącą zgłaszaniu wątpliwych informacji) na stronie https://fakehunter.pap.pl/

Partnerami projektu #FakeHunter są: Demagog, DO OK, Objectivity, Amazon Web Services.

Udostępnij artykuł: