KNF i MAS rozwijają współpracę w obszarze FinTech

Aktualności

Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech, określające ramy współdziałania oraz zasady przekazywania rekomendacji pomiędzy dwoma organami nadzoru.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech, określające ramy współdziałania oraz zasady przekazywania rekomendacji pomiędzy dwoma organami nadzoru.

Ramy współdziałania umożliwiają obydwu organom wzajemne przekazywanie rekomendacji odnośnie podmiotów z sektora #FinTech #KNF

2. Ramy współdziałania umożliwiają obydwu organom wzajemne przekazywanie rekomendacji odnośnie podmiotów z sektora FinTech oraz określają zakres wsparcia udzielanego tym przedsiębiorstwom w celu lepszego zrozumienia reżimu regulacyjnego w każdej z jurysdykcji. Ponadto ramy współdziałania określają zasady współpracy MAS i KNF w podejmowaniu wspólnych, innowacyjnych projektów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących pojawiających się trendów rozwoju rynku i ich oddziaływania na sferę regulacyjną.3. Pani Jacqueline Loh, Zastępca Dyrektora Zarządzającego MAS, powiedziała: "Cieszymy się z możliwości współpracy z KNF w zakresie FinTech. Porozumienie to oznacza zobowiązanie MAS i KNF do zwiększenia tempa rozwoju sektora FinTech w naszych regionach, poprzez współpracę i wymianę pomiędzy obydwoma systemami. Wierzymy, że porozumienie to zwiększy wartość dodaną rysujących się możliwości oraz płaszczyzn wymiany wiedzy między oboma jurysdykcjami. Cieszymy się z perspektyw współpracy oraz wspierania podmiotów sektora FinTech z Polski, które zamierzają rozpocząć działalność w Singapurze i świadczyć usługi na rzecz klientów w naszym regionie".

4. Pan Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF, powiedział: "Porozumienie pomiędzy KNF i MAS stworzy możliwości dla firm z sektora FinTech z Polski i Singapuru do rozszerzenia działalności na rynek polski i singapurski. Polska dysponuje wyjątkowym mikroklimatem gospodarczym sprzyjającym innowacjom finansowym, posiadając stosunkowo duży rynek wewnętrzny oraz dostęp do innych rynków, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. KNF odgrywa aktywną rolę we wspieraniu rozwoju sektora FinTech w Polsce. Wzajemne przekazywanie informacji na temat innowacji finansowych między KNF i MAS pozwoli nam lepiej zrozumieć i monitorować wszelkie zmiany technologiczne na rynku finansowym".

KNF

Udostępnij artykuł: