KNF: kary dla AXA Ubezpieczenia i PTE PZU

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła karę pieniężną na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji i Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, podał regulator.

Logo PZU
Fot. Materiały prasowe PZU

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła karę pieniężną na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji i Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, podał regulator.

#KNF jednogłośnie nałożyła karę pieniężną na #AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji i Powszechne Towarzystwo Emerytalne #PZU @uknf @AXAPolska @GrupaPZU

"Komisja jednogłośnie nałożyła karę pieniężną w wysokości 50 000 zł na AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA z siedzibą w Warszawie za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Według KNF, zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary.

Kara pieniężna w wysokości 50 000 zł

"Komisja jednogłośnie nałożyła na Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 50 000 zł, za niezawiadomienie Komisji o zamiarze bezpośredniego nabycia przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"' akcji domu maklerskiego Ipopema Securities z siedzibą w Warszawie w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 10% udziału w kapitale zakładowym domu maklerskiego (art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)" - czytamy także.

Jak podaje KNF, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2017 r. Towarzystwo zobowiązało się nabyć od Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego przedsiębiorstwo, co wiązało się m.in. z przejęciem aktywów oraz zarządzania Pekao OFE. Do przejęcia przez Towarzystwo zarządzania funduszem doszło 19 maja 2018 r. Z dniem 12 października 2018 r. doszło do przeniesienia aktywów Pekao OFE, w tym akcji Ipopema do OFE PZU oraz przejęcia przez fundusz praw i obowiązków Pekao OFE. W konsekwencji dotychczas posiadany udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i w kapitale zakładowym Ipopema zwiększył się powyżej 10%. Towarzystwo nie zawiadomiło Komisji o zamiarze nabycia przez OFE PZU akcji Ipopema w liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym spółki. 

Czytaj także: KNF nałożyła 370 tys. zł kary na PZU, jednocześnie uchyliła karę w wysokości 400 tys. zł >>>

"Naruszony przez Towarzystwo przepis zobowiązuje każdy podmiot do informowania KNF o zamiarze nabycia znacznych pakietów akcji spółek będących domami maklerskimi. Przepisy te mają za cel niedopuszczenie do przejęcia kontroli nad domem maklerskim oraz do uzyskania znacznego wpływu na jego działalność przez podmioty, które nie dają rękojmi jego prawidłowego funkcjonowania i nie zapewniają stabilności oraz bezpieczeństwa dla jego działalności. Komisja wskazuje, że prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych pozwala organowi nadzoru prawidłowo sprawować nadzór nad rynkiem finansowym i służy ochronie interesów jego uczestników" - czytamy dalej. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej za naruszenie opisane powyżej wynosi 500 000 zł, przypomniała KNF.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: