KNF: kary pieniężne na byłych członków rady nadzorczej GetBack

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na sześciu byłych członków rady nadzorczej GetBack i byłego członka zarządu - podała KNF w czwartkowym komunikacie.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na sześciu byłych członków rady nadzorczej GetBack i byłego członka zarządu - podała KNF w czwartkowym komunikacie.

Kary te nałożono na Alicję Kornasiewicz, Jarosława Śliwę, Rune Mou Jepsena, Wojciecha Łukawskiego, Rafała Morlaka oraz Kennetha Maynarda.

KNF podała, że związane są one z "rażącym naruszeniem obowiązków informacyjnych przez GetBack SA w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r.".

Czytaj także: KNF: 850000 zł kary dla Pawła Trybuchowskiego, byłego członka zarządu GetBack >>>

Sposób wykonywania nadzoru nad GetBack przez ukaranych członków rady nadzorczej był następczy i nieskuteczny.

"Nie interesowali się oni zagadnieniami prezentowanymi przez zarząd spółki, zawierzając zarządowi spółki, że dane przez niego prezentowane są prawdziwe" - napisano w komunikacie.

"Członkowie organu nadzorczego spółki przyjmowali, że przedstawiane przez zarząd ponadprzeciętne wyniki osiągane przez spółkę są zgodne ze stanem faktycznym" - dodano.

KNF nie przypisuje członkom rady nadzorczej GetBack bezpośredniej odpowiedzialności za dokonanie naruszeń przez spółkę

Komisja podała, że nie przypisuje członkom rady nadzorczej GetBack bezpośredniej odpowiedzialności za dokonanie naruszeń przez spółkę.

"Członkowie rady nadzorczej, nie wykazali należytej staranności i czujności, co mogło przyczynić się do niewykrycia nieprawidłowości w sprawozdawczości spółki" - napisano w komunikacie. 

Wysokość kar

KNF wydała następujące decyzje nakładające na byłych członków rady nadzorczej („Członkowie rady nadzorczej”)::

 • Alicję Kornasiewicz karę pieniężną w wysokości 75 000 zł 
 • Jarosława Śliwę karę pieniężną w wysokości 65 000 zł , 
 • Rune Mou Jepsena karę pieniężną w wysokości 80 000 zł , 
 • Wojciecha Łukawskiego karę pieniężną w wysokości 80 000 zł , 
 • Rafała Morlaka karę pieniężną w wysokości 70 000 zł, 
 • Kennetha Maynarda karę pieniężną w wysokości 75 000 zł 

oraz decyzję nakładającą na byłego członka zarządu („Członek zarządu”):

 • Kennetha Maynarda karę pieniężną w wysokości 20 000 zł 

za rażące naruszenia obowiązków informacyjnych przez GetBack SA z siedzibą w Warszawie („GetBack”, „Spółka”) w zakresie śródrocznych raportów okresowych za 2017 r., tj.:

 • sporządzenia skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., 
 • sporządzenia raportu półrocznego za I półrocze 2017 r., 
 • sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,
 • sporządzenia raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.,
 • nieopublikowania skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017, 
 • nieopublikowania raportu rocznego za rok obrotowy 2017,
 • nieopublikowania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego 2018. 

Wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną na Członków rady nadzorczej i Członka zarządu jest konsekwencją wydania decyzji 17 grudnia 2019 r. decyzjiotwiera się w nowej karcie nakładającej na GetBack karę pieniężną w wysokości 500 000 zł m.in. w związku z nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie sporządzenia i braku opublikowania wskazanych raportów okresowych.

 • Alicja Kornasiewicz: członek rady nadzorczej GetBack, od 24 maja 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r. odpowiada łącznie za piętnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych,
 • Jarosław Śliwa: członek rady nadzorczej GetBack, od 13 lipca 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r. odpowiada łącznie za piętnaście naruszeń zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych wynikających z czterech raportów okresowych,
 • Rune Mou Jepsen: członek rady nadzorczej GetBack, od 17 stycznia 2017 r. do 28 sierpnia 2018 r. odpowiada łącznie za osiemnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie trzech raportów okresowych,
 • Wojciech Łukawski: członek rady nadzorczej GetBack, od 13 lipca 2016 r. do 30 grudnia 2020 r. odpowiada łącznie za osiemnaście naruszeń dotyczących zamieszczenia nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie trzech raportów okresowych,
 • Rafał Morlak: członek rady nadzorczej GetBack,  od 14 września 2016 r. do 22 maja 2018 r. odpowiada za siedemnaście naruszeń polegających na zamieszczeniu nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych, jak również braku publikacji w terminie dwóch raportów okresowych,
 • Kenneth William Maynard: członek, a zarazem przewodniczący rady nadzorczej GetBack, od 17 stycznia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. odpowiada za piętnaście naruszeń polegających na zamieszczeniu nieprawidłowych i nierzetelnych danych w czterech raportach okresowych. Od 16 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r., jako prezes i członek zarządu GetBack, odpowiada za dwa naruszenia polegające na nieopublikowaniu w terminie dwóch raportów okresowych.

Maksymalny wymiar kary na członków rad nadzorczych emitentów wynosi 100 000 zł. 

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w przypadku odpowiedzialności członka zarządu wynosi 1 000 000 zł.

Udostępnij artykuł: