KNF: na listę ostrzeżeń publicznych wpisano nowy podmiot

Z rynku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w czwartek, że na liście ostrzeżeń publicznych KNF pojawił się nowy wpis: Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w czwartek, że na liście ostrzeżeń publicznych KNF pojawił się nowy wpis: Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie.

W czwartek, 18 lutego 2021 r. na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisany został nowy podmiot:

Akcja Złota SA z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>

Udostępnij artykuł: