KNF nakazuje Fritz Group wstrzymanie wymiany walut przez kantor internetowy

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat ws. działalności Fritz Group SA. Wśród zaleceń Komisji znalazło się m.in. wstrzymanie wymiany walut przez kantor internetowy oraz podjęcie działań zmierzających do zwrotu wszystkich środków powierzonych spółce przez klientów.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat ws. działalności Fritz Group SA. Wśród zaleceń Komisji znalazło się m.in. wstrzymanie wymiany walut przez kantor internetowy oraz podjęcie działań zmierzających do zwrotu wszystkich środków powierzonych spółce przez klientów.

Wśród zaleceń #KNF znalazło się m.in. wstrzymanie wymiany walut przez kantor internetowy oraz podjęcie działań zmierzających do zwrotu wszystkich środków powierzonych spółce przez klientów #FritzGroup @uknf

KNF wzięła pod lupę Fritz Group SA po skargach jej klientów na opóźnienia w płatnościach realizowanych przez spółkę, która prowadzi m. in. internetowy kantor wymiany walut.Komisja wydała spółce szereg zaleceń, o których poinformowała w komunikacie.

"Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że w ramach prowadzonych wobec Spółki czynności nadzorczych, działając na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, pismem z dnia 23 sierpnia 2018 r., wydała Spółce zalecenia:1) natychmiastowego zaprzestania zawierania nowych umów związanych ze świadczeniem przez Spółkę usług płatniczych, 2) podjęcia działań mających na celu bezwarunkowy zwrot środków powierzonych Spółce przez jej klientów w ramach usług świadczonych na podstawie ustawy o usługach płatniczych, 3) zaprzestania obsługi transakcji realizowanych przez Spółkę w ramach internetowego kantoru walutowego za pośrednictwem rachunków płatniczych, z zastrzeżeniem realizacji zalecenia, o którym mowa w pkt 2), 4) poinformowania klientów Spółki, w szczególności poprzez stosowny komunikat na jej stronie internetowej o jej aktualnej sytuacji, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego niniejszych zaleceniach oraz działaniach podejmowanych w celu realizacji tych zaleceń, 5) sprostowania informacji zamieszczonych przez Spółkę na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://fritzexchange.pl/aktualnosci w odniesieniu do przyczyn opóźnień w realizacji zobowiązań na rzecz klientów Spółki.
W świetle powyższych zaleceń Spółka w szczególności nie może obecnie otwierać nowych rachunków płatniczych oraz przyjmować wpłat na rachunki płatnicze już prowadzone dla swoich obecnych klientów", czytamy w komunikacie KNF.
 

Źródło: KNF

Udostępnij artykuł: