KNF nakłada bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym na 12 banków

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła - na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej - bufory innych instytucji o znaczeniu systemowym na 12 banków.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) po zasięgnięciu opinii Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) zmieniła w części decyzje wydane 4 października 2016 r. w przedmiocie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym.

“W wyniku przeglądu KNF nałożyła na wymienione banki następujące bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym:

– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– mBank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,75% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– Bank Polska Kasa Opieki SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– Bank Zachodni WBK SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– ING Bank Śląski SA – bufor w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– Bank Handlowy w Warszawie SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– Bank Millennium SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– Bank BGŻ BNP Paribas SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– Getin Noble Bank SA – bufor w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– Bank Polskiej Spółdzielczości SA – bufor w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko,

– SGB – Bank SA – bufor (na zasadzie indywidualnej) w wysokości równoważnej 0% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

KNF podała także, że zidentyfikowała również Deutsche Bank Polska SA jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nałożyła na ten bank bufor (na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej) innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Jednogłośnie Komisja uchyliła decyzję z dnia 4 października 2016 r. identyfikującą Raiffeisen Bank Polska SA jako inną instytucję o znaczeniu systemowym i nakładającą na ten bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Więcej na temat decyzji KNF w komunikacie po posiedzeniu Komisji:

Komunikat po posiedzeniu KNF

Źródło: ISBnews/KNF

Udostępnij artykuł: