KNF nałożyła 7,1 mln zł kar na byłego prezesa AQT Water

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na byłego prezesa AQT Water, Wojciecha Babińskiego, kary o łącznej wysokości 7,1 mln zł za brak zawiadomień o wielokrotnej zmianie liczby głosów w spółce. Trzynastokrotnie naruszył art. 69 ustawy o ofercie - naruszenia dotyczyły istotnych progów tj. 50 proc, 33 1/3 proc., 33 proc., 20 proc., 5 proc. oraz zmiany o co najmniej 1 proc. powyżej 33 proc.

Szyld Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na byłego prezesa AQT Water, Wojciecha Babińskiego, kary o łącznej wysokości 7,1 mln zł za brak zawiadomień o wielokrotnej zmianie liczby głosów w spółce. Trzynastokrotnie naruszył art. 69 ustawy o ofercie - naruszenia dotyczyły istotnych progów tj. 50 proc, 33 1/3 proc., 33 proc., 20 proc., 5 proc. oraz zmiany o co najmniej 1 proc. powyżej 33 proc.

"Od 10 lipca 2020 r. do 25 września 2020 r. Wojciech Babiński zmniejszał swój stan posiadania akcji spółki. W wyniku przeprowadzonych transakcji, jego stan posiadania akcji spółki zmniejszył się z 59,06 proc. do 2,36 proc. głosów w ogólnej liczbie głosów spółki. Wojciech Babiński nie wywiązywał się przy tym ze spoczywającego na nim obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o zmianie wynikającej ze zbycia akcji spółki publicznej" - napisano w komunikacie KNF.

Czytaj także: KNF: 1,95 mln zł kary dla Wojciecha Babińskiego, prezesa AQT Water >>>

Komisja zdecydowała, że nałożenie na byłego prezesa AQT Water łącznej kary za wszystkie naruszenia ustawy o ofercie nie spełni swojej funkcji - KNF wzięła pod uwagę "wagę naruszeń popełnionych przez Babińskiego, wielkość pakietu, który posiadał przed transakcją i po niej, jak również wartości poszczególnych transakcji i ich wolumen".

Działania Wojciecha Babińskiego zasługują na stanowczą reakcję Komisji, która zdecydowała o nałożeniu kar odrębnie za każdy z popełnionych przez niego czynów. Wysokość kar łącznie wynosi 7.130.000 zł.

- napisano.

Czytaj także: KNF: 1,2 mln zł kary dla żony byłego prezesa AQT Water >>>

W czerwcu Komisja nałożyła na Babińskiego karę w wysokości 1,95 mln zł za naruszenia obowiązków informacyjnych w zakresie transakcji na własny rachunek na akcjach AQT Water w okresie od 10 lipca 2020 do 4 sierpnia 2020 r.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: