KNF nałożyła kary pieniężne na Open Life TU Życie i Generali TU; utrzymała dla ZCh Police

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie i Generali Towarzystwo Ubezpieczeń - podał KNF w komunikacie. Urząd utrzymał ponadto kary dla MM Prime TFI i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta.

Budynek KNF - Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła kary pieniężne na Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie i Generali Towarzystwo Ubezpieczeń - podał KNF w komunikacie. Urząd utrzymał ponadto kary dla MM Prime TFI i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta.

Komisja nałożyła na Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za brak zapewnienia skutecznego systemu zarządzania aktywami i zobowiązaniami w odniesieniu do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktu Capital Plus, a także lokowanie środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ramach produktu Capital Plus w aktywa, których ryzyka Towarzystwo nie mogło właściwie określić, mierzyć oraz którym nie mogło właściwie zarządzać.

Komisja nałożyła także karę na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń w łącznej wysokości 155,6 tys. zł za ogółem 28 przypadków naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych.

Czytaj także: KNF: nowy podmiot na liście ostrzeżeń publicznych >>>

Komisja utrzymała ponadto karę z 29 października 2020 r. dla MM Prime TFI w wysokości 100 tys. zł za niedokonanie wypłaty całości kwoty równej cenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych uczestnikom GTF Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, reprezentowanego przez towarzystwo, w terminie określonym w Statucie tego funduszu.

Utrzymana została także decyzja z 26 lutego 2021 r. w części nakładającej na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta kary pieniężne w łącznej wysokości 39 tys. zł za ogółem 4 przypadki naruszenia art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowań.

KNF utrzymała decyzję ws. 200 tys. zł kary pieniężnej dla ZCh Police

KNF jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję z 23 grudnia 2019 r. w części nakładającej na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku - podała komisja w komunikacie.

W 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police dwie kary pieniężne o łącznej wartości 1 mln zł za naruszenie obowiązków informacyjnych. Pierwsza kara w wysokości 800 tys. zł związana jest z naruszeniami w raportach rocznych za 2014 rok i 2015 r, a kara w wysokości 200 tys. zł - za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

Spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie części II decyzji z 23 grudnia 2019 r. Komisja potwierdziła naruszenia.

Maksymalny wymiar kary pieniężnej w tej sprawie wynosi 5 mln zł albo kwotę stanowiącą równowartość 5 proc. całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli jest wyższa niż 5 mln zł.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: