KNF nałożyła na BZ WBK i Pekao bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank Zachodni WBK bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Bank Zachodni WBK bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

#KNF nałożyła na @BankZachodniWBK i #Pekao bufory innej instytucji o znaczeniu systemowym

Powyższa decyzja jest natychmiast wykonalna.Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym - podał bank w komunikacie.Dotychczas BZ WBK utrzymywał na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Bufor dla Pekao w wysokości 0,50%

KNF zdecydowała także o wysokości nałożonego na Bank Pekao bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym na poziomie 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.Obecnie wartość bufora jest równoważna 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko - wskazała KNF.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: