KNF nałożyła na ING Bank Śląski kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na ING Bank Śląski kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł za nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji depozytariusza - poinformowała we wtorek Komisja.

ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie
ING Bank Śląski - Siedziba w Warszawie (fot. ING Bank Śląski)

Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję nakładającą na ING Bank Śląski kary w łącznej wysokości 4,3 mln zł za nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji depozytariusza - poinformowała we wtorek Komisja.

Decyzja została wydana 17 grudnia 2021 r. Kary zostały nałożone w związku z wykonywaniem obowiązków depozytariusza w sposób "nierzetelny i bez dochowania najwyższej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności".

"Nieprawidłowości wskazują na nieskuteczność przyjętego modelu realizacji obowiązków ING Banku Śląskiego SA jako depozytariusza. Ocena wiarygodności wycen otrzymanych od zewnętrznego podmiotu wyceniającego, sprowadzała się jedynie do ich formalnej weryfikacji, bez sprawdzenia ich merytorycznej poprawności. Rolą depozytariusza jest upewnienie się, że wycena aktywów przez fundusz lub zewnętrzny podmiot wyceniający, została przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu" - napisano w komunikacie.

ING złożył wniosek do KNF o ponowne rozpatrzenie sprawy

Bank poinformował, że złoży wniosek do Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy, w związku z tym, że w jego opinii, wykonywał czynności depozytariusza z należytą starannością.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: