KNF o integracji sektora banków spółdzielczych: Tu się samo nic nie stanie

NBS 2014/11

Zrzeszenia nie są gotowe do wdrożenia systemu ochrony instytucjonalnej IPS, dyskusja nad modelem regulacyjnym trwa już pięć lat, teraz oczekujemy nie na wizje, a konkrety - mówił Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podczas VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

Małe banki spółdzielcze w środowisku niskich stóp procentowych – a te chociaż historycznie niskie, są nadal istotne wyższe niż w krajach strefy euro – wyhamowały wzrost, a niektóre natrafiają na bariery systemowe. Oznacza to, iż każdy większy kryzys lub turbulencje na rynku finansowym mogą zagrażać ich bytowi. Z kolei, szybki rozwój dużych banków lokalnych jest ograniczany przez wysokie koszty własnych projektów IT, które w żaden sposób nie są skorelowane z jednolitą polityką grupy, co dotyczy również akcji marketingowych i umów outsourcingu. Brak wspólnego rynku kredytowo-depozytowego przekłada się na niską efektywność, za płynność część banków płaci zbyt dużo, a część zarabia na niej zbyt mało. – Przy wysokiej nadpłynności zrzeszenia generują dodatkowe ryzyka i de facto pogłębia się ich wewnętrzne zróż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: