KNF o polityce dywidendowej dla banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza / Komentarze ekspertów / Prawo i regulacje

Komentarz dr Mariusza Zygierewicza dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnyego Związku Banków Polskich

Komentarz dr Mariusza Zygierewicza dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnyego Związku Banków Polskich

#MariuszZygierewicz, #ZBP: Z pewnością pozytywnie należy ocenić możliwość wypłaty dywidendy w części nie przekraczającej 10% zysków przez te banki spółdzielcze, które mają wysoką ocenę #BION, ale nie spełniają wszystkich wymogów kapitałowych w pełnej wysokości #KNF

Dobre i mniej dobre informacje

Komisja Nadzoru Finansowego określiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej KNF dla banków spółdzielczych na 2018 r. W tym roku zostało ono wydane odrębnie od opublikowanych wcześniej rekomendacji dla banków komercyjnych. Nietrudno przewidzieć, iż dokument zawiera zarówno pozytywne, jak i gorsze informacje dla banków spółdzielczych.Negatywnie należy ocenić fakt, że zaprezentowane stanowisko zostało wydane tak późno i odnosi się wyłącznie do podziału zysku w bieżącym roku za 2017 r. Takie podejście powoduje utrzymywanie się braku stabilności zasad polityki dywidendowej.Pozytywnie należy ocenić, że KNF zrezygnował z bufora „dywidendowego” w wysokości 4 pkt. proc. doliczanego do współczynnika wypłacalności, konsekwentnie określanego w stanowiskach nadzorcy za poprzednie lata.Jego zachowanie w tym roku mogłoby być kwestionowane jako niezgodne z regulacjami unijnymi CRD/CRR. Z drugiej jednak strony dodano dodatkowy wymóg w wysokości 1,5 pkt. proc. jako dodatkowy narzut z art. 142 Prawa bankowego. Jeśli dodamy do tego nowo wprowadzony wymóg z tytułu bufora ryzyka systemowego na poziomie 3%, to w sumie ograniczenie w polityce dywidendowej wychodzi nawet nieco większe niż było ono w latach poprzednich.

Większe preferencje dla banków w IPS

Z pewnością pozytywnie należy ocenić możliwość wypłaty dywidendy w części nie przekraczającej 10% zysków przez te banki spółdzielcze, które mają wysoką ocenę BION, ale nie spełniają wszystkich wymogów kapitałowych w pełnej wysokości.Być może ta zmiana nie jest duża, szczególnie w odniesieniu do tych banków, które mogą wypłacić dywidendę do wysokości 2% zysku i gdy nadal istnieje silne ograniczenie oceną BION, ale jest to ruch zdecydowanie w dobrym kierunku. Był on postulowany przez banki, aby przeciwdziałać zmniejszaniu się grona udziałowców banków spółdzielczych.Należy mieć nadzieję, że w następnych latach te okienko będzie silniej otwarte. Zauważalne jest przy tym, że większe preferencje są określone dla banków należących do IPS niż do podmiotów pozostających poza tym systemem.Komentarz ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy 
Udostępnij artykuł: