KNF o sektorze bankowym w 2009 r.

Bankowość

Komisja Nadzoru Finansowego w sprawozdaniu rocznym oceniła sytuację na polskim rynku finansowym w 2009 r. Przypomniała też swoje działania dla wzmocnienia kapitałowego instytucji finansowych.

Komisja Nadzoru Finansowego w sprawozdaniu rocznym oceniła sytuację na polskim rynku finansowym w 2009 r. Przypomniała też swoje działania dla wzmocnienia kapitałowego instytucji finansowych.

W liście otwierającym sprawozdanie przewodniczący Komisji Stanisław Kluza przypomina, że w styczniu 2009 r. nadzór skierował do wszystkich banków zalecenia pozostawienia zysków wypracowanych w 2008 r. w krajowym systemie bankowym. "W rezultacie w polskim systemie bankowym zatrzymano niemal 90 proc. zysku banków komercyjnych za 2008 r. w kwocie ponad 11 mld zł". Również w sektorze ubezpieczeniowym zostało zatrzymane 65 proc. zysku wypracowanego w 2008 r.

W 2009 r. różnica między zobowiązaniami polskiego sektora bankowego wobec instytucji zagranicznych a należnościami, wzrosła o 17 mld zł. "Oznacza to, że w Polsce nie mieliśmy do czynienia z finansowaniem zagranicznych spółek-matek przez krajowe instytucje, co nie było regułą w innych krajach naszego regionu" - przypomina KNF. W 2009 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1 060,8 mld zł i były o 2,1 proc. wyższe niż przed rokiem.

W 2009 r. liczba krajowych banków komercyjnych zmniejszyła się o trzy w następstwie fuzji Dominet Bank z Fortis Bank, GE Bank z BPH i Cetelem Bank z Sygma Banque Oddział w Polsce. Połączyły się również trzy banki spółdzielcze: BS Oświęcim z BS w Andrychowie, Śląski BS w Łazach z BS w Wolbromiu oraz Jurajski BS w Niegowie z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym w Krakowie.

W końcu 2009 r. działalność operacyjną w Polsce prowadziły 643 banki:

- 48 w formie spółki akcyjnej (w tym 3 zrzeszające banki społdzielcze),

- 1 bank państwowy,

- 18 oddziałów instytucji kredytowych,

- 576 banków spółdzielczych.

W 2009 r. Skarb Państwa kontrolował 4 banki (w tym 2 bezpośrednio), posiadające 20,8 proc. łącznych aktywów sektora bankowego. Do zagranicznych instytucji finansowych należało 39 banków i 18 oddziałów instytucji kredytowych posiadających 68,1 proc. aktywów sektora. Na 6 banków prywatnych z przewagą kapitału polskiego przypadało 5,3 proc., a na 576 banków spółdzielczych 5,8 proc. aktywów sektora.

Na koniec 2009 r. aktywa 10 największych banków stanowiły 63,8 proc. aktywów sektora, a zgromadzone przez nie depozyty i kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego, odpowiednio, 67,1 proc. i 59,8 proc.

W 2009 r. fundusze własne krajowych banków komercyjnych zwiększyły się o 15,5 proc., (tj. o 11 mld zł) a spółdzielczych o 17,9 proc. (tj. o 0,9 mld zł). Głównym źródłem wzrostu funduszy własnych banków krajowych było zatrzymanie zysków za 2008 r. oraz podwyższenie kapitału o 5,125 mld przez PKO BP w drodze publicznej oferty akcji.

Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 8,7 mld zł i był niższy od odnotowanego w roku 2008 o 36,2 proc. W bankach komercyjnych i oddziałach instytucji kredytowych wynik netto spadł o 37,2 proc., a w spółdzielczych o 22,4 proc.

W 2009 r. kredyty dla sektora niefinansowego zwiększyły się o 5,8 proc. - do 627,9 mld zł, w tym kredyty dla gospodarstw domowych wzrosły o 11,9 proc. - do 412,5 mld zł, a dla przedsiębiorstw obniżyły się o 4,4 proc. - do 212,7 mld zł.

Udostępnij artykuł: