KNF o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku

Bankowość spółdzielcza

Na koniec marca 2021 r. działało 529 banków spółdzielczych, tj. o 6 mniej niż w marcu 2020 roku. Stratę netto w łącznej kwocie 1,6 mln zł poniosło 17 banków, czytamy w Informacji o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku, która ukazała się na stronach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Na koniec marca 2021 r. działało 529 banków spółdzielczych, tj. o 6 mniej niż w marcu 2020 roku. Stratę netto w łącznej kwocie 1,6 mln zł poniosło 17 banków, czytamy w Informacji o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po I kwartale 2021 roku, która ukazała się na stronach Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniżej prezentujemy wybrane informacje z dokumentu KNF.

Spośród banków działających w dniu 31 marca 2021 r. 325 było członkami systemu ochrony IPS BPS, a 192 IPS SGB. Poza IPS funkcjonowało 12 banków, w tym 9 posiadało fundusze własne przekraczające równowartość 5 mln euro (wg kursu NBP z 2020.12.31).

Wynik finansowy netto banków spółdzielczych zmniejszył się w stosunku do marca 2020 r. o 17,8% (do184,2 mln zł). Stratę netto w łącznej kwocie 1,6 mln zł poniosło 17 banków.

Dobra jakość kredytów dla osób prywatnych

Należności banków spółdzielczych od sektorów niefinansowego i samorządowego wzrosły w stosunku do marca 2020 r. o 2,6% do 79,5 mld zł. Utrzymuje się dobra jakość należności od osób prywatnych.

Kredyty mieszkaniowe stanowią 69,1% kredytów dla osób prywatnych. Ich saldo wynosiło na koniec marca 2021 r. 14,7 mld zł (21,9% kredytów dla sektora niefinansowego), z czego 8,7 mln zł było denominowane w walutach obcych.

Jakość należności banków spółdzielczych od sektora niefinansowego i jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do marca 2020 r. pogorszyła się o 0,1 pp i wyniosła 7,3%.

Udział należności zagrożonych w należnościach od sektora niefinansowego wzrósł w tym samym okresie o 0,2 pp i wyniósł 8,6%.

Spadek zatrudnienia

Wg stanu na koniec marca 2021 r. funkcjonowały 2 banki zrzeszające: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oraz SGB-Bank S.A. w Poznaniu. Banki te na koniec marca 2021 r. wykazały łącznie zysk netto w kwocie 13,8 mln zł, tj. o 43,0 mln zł więcej niż w marcu 2020 r.

Zatrudnienie w bankach spółdzielczych i zrzeszających powoli zmniejsza się, począwszy od marca 2020 r. zmniejszyło się o 1371 etatów (o 4,6%).

Co nie zmienia faktu, że udział zatrudnienia w sektorze bankowości spółdzielczej w sektorze bankowym ogółem jest ponad dwukrotnie większy niż udział aktywów sektora spółdzielczego w aktywach sektora bankowego ogółem. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 53,2 etatu.

Udostępnij artykuł: