KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych grupy Getin Noble Banku

Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła dla grupy Getin Noble Banku (GNB) dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,29 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 1,71 pkt proc.

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła dla grupy Getin Noble Banku (GNB) dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 1,29 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bank utrzymywał dodatkowy wymóg na poziomie 1,71 pkt proc.

#KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych grupy #GNB do 1,29 pkt proc. #GetinNobleBank #KredytyWalutowe

Według KNF, dodatkowy wymóg powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,97 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier 1) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier 1 (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,72 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier 1).Dotychczas bank realizował zalecenie KNF dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie grupy kapitałowej w wysokości 1,71 pkt proc.

Wymóg połączonego bufora obowiązujący aktualnie na poziomie grupy kapitałowej banku wynosi odpowiednio: łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 14,17%; współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (T1) 11,85%; współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) 10,10%, podsumowano.Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: